Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Anbi: regeling of ontregeling?

16 februari 2015

Op de valreep van 2014 veranderde de Belastingdienst de anbiregeling. Aanvankelijk leek het slechts om enkele kleine wijzigingen te gaan, maar zoals het er nu voor staat heeft het beleidsbesluit verderstrekkende gevolgen voor de sector dan voor mogelijk werd gehouden. Uitleg van de Belastingdienst vergrote de onduidelijkheid. Onwenselijk, oordeelt Sigrid Hemels, hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in het februarinummer van Vakblad Fondsenwerving. 

door Redactie Vf

De gewraakte passage uit het meest recente beleidsbesluit omtrent de anbiregeling intorduceert en definieert de “loketinstelling”:

 “In de praktijk komt het voor dat giften zo worden vormge­geven dat de belastingplichtige een anbi opdraagt om de gift of de uit de gift voortvloeiende uitkeringen door te betalen aan een door de belastingplichtige aan te wijzen derdebegunstigde. De anbi besteedt de ontvangen giften in dat geval niet vanuit haar eigen algemeen nuttige doelstel­ling, maar uitsluitend in opdracht van de belastingplichtige.”

In dit geval beschouwt de Belastingdienst de anbi als een loketinstelling. De gift is niet aftrekbaar als de derdebegunstigde een niet-anbi is.

Hoe moet dit besluit worden geïnterpreteerd. Welke gevolgen heeft dit voor de non-profit sector, vroeg Vakblad Fondsenwerving zich af. We legden de Belastingdienst enkele vragen voor en bespraken de uitkomst met Sigrid Hemels en Wilbert van Vliet, Senior Tax Manager bij HVK Stevens Belastingadvies. Mogelijke gevolgen die werden geïdentificeerd:

  • Verlies status van anbi door crowdfundingplatformen?
  • Niet aftrekbaarheid gift middels crowdfunding?
  • Belemmeringen voor geven middels “Fondsen op naam”?
  • Einde constructie Transnational Giving Europe?
  • Onduidelijkheid voor de sector als geheel.
  • Onduidelijkheid voor de donateur: status van anbi niet langer garantie voor aftrekbaarheid gift.

Het artikel ‘Anbi: regeling of ontregeling?’ staat in het februarinummer (17 | 1) van Vakblad Fondsenwerving dat dinsdag 17 februari uitkomt. 

Bron: Vakblad Fondsenwerving

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close