Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Publieksvertrouwen goede doelen UK laag

23 januari 2015

Think tank NPC en Ipsos MORI presenteerden onlangs onderzoek in Engeland over het publieksvertrouwen in de goede doelen. Daarbij bleek volgens de onderzoekers, dat het publiek de goede doelen als geheel minder vertrouwt, naarmate goede doelen meer geïdentificeerd worden met grote, politieke organisaties.

door Redactie Vf

Ruim een derde van het Engelse publiek heeft weinig vertrouwen in de filantropische sector. De onderzoekers wijzen erop dat, nu de publieke waardering van maatschappelijke instituties, banken en journalistiek is gedaald, fondsenwervende instellingen er goed aan doen zich tegen het dalende vertrouwen te verweren.

Engelse goede doelen die als internationaal worden gezien, hebben meer te lijden van afnemend vertrouwen, dan die als nationaal herkend worden. Mensen die goede doelen vooral zien als lokaal en nationaal hebben meer vertrouwen in de sector. Charities die een politieke boodschap hebben, worden minder vertrouwd dan goede doelen die zich daarmee niet bezig houden. Goede doelen waarvan men denkt dat die voornamelijk door vrijwilligers worden gerund, kunnen op meer vertrouwen rekenen, dan die waar de professionals de dienst uitmaken. In al die gevallen gaat het overigens om verschillen van enkele procenten tot 15 procent, niet schokkend, maar wel substantieel.

Opvallend is dat dit onderzoek het vertrouwen in de goede doelen, plaatst in het bredere kader van vertrouwen in maatschappelijke instellingen en bedrijven. De onderzoekers laten ook zien dat er een complexe relatie is tussen wat mensen weten van de goede doelen en de mate waarin ze die vertrouwen. Zij concluderen dat afnemend vertrouwen niet alleen kan worden verklaard door minder kennis van en inzicht in de goede doelen. Dat zou betekenen dat het actiever en beter informeren van het publiek, niet voor alle doelgroepen positief resultaat hoeft op te leveren. Wel geldt dat meer kennis van een bepaald goed doel, doorgaans betekent dat dat doel ook beter gewaardeerd wordt. Toch geldt voor een derde van die groep, dat hun vertrouwen in de goede doelen in het algemeen laag is. Naarmate mensen meer contact hebben met de fondsenwervende instellingen geldt dat ze meer van de organisatie zeggen te weten en is het vertrouwen groter. Dat geldt bijvoorbeeld sterk voor de vrijwilligers.

Info: www.thinkNPC.org en www.ipsos-mori.com

Bron: Ipsos MORI

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close