Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Bestuur wil vereniging Instituut Fondsenwerving opheffen

11 december 2014

Het IF-bestuur stelt leden voor de vereniging IF op te heffen. Morgenmiddag vind een ledenbijeenkomst plaats van het Instituut Fondsenwerving, waar een plan wordt besproken, waarvan de opheffing van de vereniging deel uitmaakt.

door Redactie Vf

Het Instituut Fondsenwerving bevindt zich in een moeilijke situatie. Het bestuur is er in de jaren na de fusie niet in geslaagd het IF financieel gezond te maken. En voor de door het bestuur geprioriteerde belangenbehartiging, wist het geen steun van de leden krijgen. Het bestuur laat, in het voorstel dat op 12 december 2014 met de leden wordt besproken, die belangenbehartiging definitief vallen. En het bestuur wil het meest essentiële onderdeel van het IF opheffen: de vereniging. Daarvoor in de plaats komt een wild plan voor een digitaal platform, waarvan het succes afhankelijk is van derden, partners van buiten het IF, waarvoor nog geen commitment is gevonden.

Het is duidelijk dat het IF nog niet het gewenste succes is geworden en dat het er financieel slecht voor staat. Wat je in zo’n situatie moet doen is zoveel mogelijk oplossend vermogen vanuit de kring van de leden genereren en samen kijken  of er van de vereniging en de statutaire doelstelling alsnog een succes kan worden gemaakt.

Nadat het IF-bestuur de discussie over de neergang heel lang intern heeft proberen te houden, binnen bestuur en Ledenraad, was het uiteindelijk onvermijdelijk dat er in bredere kring over gesproken moest worden. Toch heeft het ook toen nog veel te lang geduurd voor er – op drie oktober 2014 - openheid werd gegeven over de ernst van de situatie. En pas nu, kort voordat cruciale beslissingen moeten worden genomen, komt het bestuur met een voorstel voor de toekomst. Een van de redenen dat het een teleurstellend voorstel is, is dat het voorbijgaat aan de essentie van het IF: het is een vereniging van leden, met een heldere én belangrijke statutaire doelstelling. Het is een merkwaardige gedachte dat het IF zijn problemen wil oplossen door de vereniging op te heffen.

De belangenbehartigingsfunctie, zo kunnen we uit het voorstel van het IF-bestuur concluderen, is failliet. De vele, vele tienduizenden euro's die daarin zijn gestoken, zijn met terugwerkende kracht weggegooid. De leden – die dat allemaal betaald hebben – worden in de voorgestelde nieuwe structuur buiten spel gezet. Omdat de leden formeel niets te zeggen hebben, valt daar weinig tegen te doen. Of de nieuwe plannen gaan lukken is volgens het voorstel zelf afhankelijk van steun die nog moet worden verworven, waarbij enorme bedragen nodig zijn. We weten allemaal hoe moeilijk dat tegenwoordig is. En er is nog geen enkele zekerheid, niets is nog gerealiseerd.

Het IF-bestuur is van plan om een branchevereniging op te heffen, met een verleden waarin sinds eind jaren 80 veel is gerealiseerd, van opleidingen tot netwerkbijeenkomsten, van gedragscodes tot serieuze inbreng in keurmerkdiscussies. Het IF representeert de emancipatie van de fondsenwerver als vakvrouw en vakman. Het IF heeft als fusieorganisatie van Genootschap van Fondsenwervers en Instituut Sponsoring en Fondsenwerving een waardevolle kern en een heldere positie in de filantropische sector. En bovendien zijn er nog grote uitdagingen, zoals de inbreng van de fondsenwervers in het validatiestelsel.

Over wat er, na de opheffing voor in de plaats komt, bestaat geen enkele zekerheid. Wel staat vast dat het niets  meer te maken heeft met de kern van het IF: de vereniging van mensen, individueel en vanuit organisaties en ondernemingen, die met elkaar gemeen hebben dat zij de filantropische sector een warm hart toedragen en dat zij daaraan vanuit de fondsenwerving willen bijdragen. Vakmensen, die willen dat hun vak serieus genomen wordt en dat zij de ruimte krijgen om het succesvol uit te oefenen, om zo bij te dragen aan de doelstellingen van hun organisaties. Daar moeten we met elkaar juist hard aan werken. Van opheffing kan geen sprake zijn.

Een aantal verontruste leden: Henk Smit, Herman Vransen, Jeroen Hogenhout, Jan Krol, Henk de Graaf, Peter Goudkamp, Peter Helmer, Jaap Zeekant, Sander van Hesteren.

Bron: Vakblad Fondsenwerving

Advertentie

Close