Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Bestuur wil Instituut Fondsenwerving opheffen

10 december 2014

Op de de website van het Instituut Fondsenwerving is bekend gemaakt dat het bestuur van dat IF een zeer ingrijpende reorganisatie voorbereid, die onder meer het einde betekent van de vereniging Instituut Fondsenwerving.

door Redactie Vf

Hierna volgt een door de redactie ingekorte versie van de plannen. Lees hier het volledige stuk of ga naar de website van het IF. De plannen komen aan de orde tijdens een ledenbijeenkomst op vrijdag 12 december 2014, waarvan - ondanks het ingrijpende karakter van de voorstellen - op 9 december 2014 nog niet bekendgemaakt was, waar deze zal worden gehouden.

Samenvatting plannen bestuur IF voor IF2.0

De vernieuwing van de sector gaat door, aangevuurd door nieuwe digitale technieken die vooral door jongere generaties en de jongste filantropische initiatieven worden ingezet. Die maken nieuwe wervingsactiviteiten mogelijk, leiden tot digitale netwerken en andere vormen van funding en veranderen daarmee aanzien en organisatie van het toch al diverse veld. De sector heeft geen eigen unieke plek of platform waar de laatste kennis wordt gedeeld, de nieuwste technieken worden besproken en verhalen en initiatieven uit de sector hun weg vinden. Over dat gemis gaat dit idee. Het bestuur van het IF vindt dat het IF een nieuwe toekomst verdient, als (digitaal) platform IF 2.0. Dat impliceert dat de vertegenwoordigende functie binnen IF komt te vervallen. De vereniging IF wordt opgeheven en de stichting IF 2.0 wordt de entiteit voor het platform.

IF 2.0 zal zich positioneren als open, digitaal georganiseerd, platform voor de filantropische sector met als thema’s marketing en fondsenwerving, goed bestuur, financieel beheer, technologie en vrijwilligheid. Dit platform biedt producten en diensten aan, zo mogelijk gratis, zowel online als op locatie Het betreffen fora, bijeenkomsten (zoals Kijkje in de keuken, Science for Society etc.), netwerkbijeenkomsten, debatcafé’s (zoals met Cees Grimbergen), webinars etc. Het digitale platform wordt de kortste weg naar bestuurlijke en praktische tips, nieuws, informatie, boeken en gidsen, blogs, kenniscirkels, opleidingen, contacten en netwerken van collega’s en adviseurs. Stelselmatig worden met panels en enquêtes opvattingen en meningen gepeild binnen de filantropische sector. Ambitie: Binnen drie jaar toonaangevend kennisplatform zijn voor iedereen die tijd of geld werft voor versterken van de samenleving.

Het platform richt zich primair op de tienduizenden bestuurders, directies en managers, zowel bezoldigd als onbezoldigd bij algemeen nut beogende instellingen (Anbi’s). Zij hebben de taak hun organisatie professioneel en doelmatig te leiden en zullen daarom willen beschikken over de noodzakelijke kennis en gereedschappen. Veel van wat zij nodig hebben is elders al uitgevonden. Het platform zorgt ervoor dat die kennis voor hen 24/7 toegankelijk is en wordt gedeeld.

Mogelijke partners, naast brancheorganisaties op het gebied van fondsenwerving, vermogensfondsen en vrijwilligers de kennis- en informatieaanbieders als universiteiten, hogescholen, opleidingsinstituten en uitgevers. Hoewel IF 2.0. een breed gedragen maatschappelijk initiatief is, is er nadrukkelijk ruimte voor het bedrijfsleven deel te nemen. Het soort partijen waaraan moet worden gedacht zijn SBF, VFI, IF, FIN, DDMA, IFK/Kluwer, NOV, CIO, PIFWorld, Filanthropium, universiteiten en hogescholen. Met enkelen van hen worden op dit moment gesprekken gevoerd.

De organisatie van IF 2.0 is klein en wendbaar (3-5 Fte) en staat onder leiding van Hanneke Lenkens. Zoveel mogelijk op de filantropie gerichte organisaties worden uitgenodigd als partner in IF 2.0 te opereren. Dat betekent onder meer dat het betreffende veld of achterban wordt aangesloten op de activiteiten van IF2.0. Ook kan een combinatie worden gemaakt tussen financiële en bestuurlijke betrokkenheid. Denk aan een jaarlijkse bijdrage van € 20–50 K in combinatie met een bestuurslidmaatschap van de Stichting. De minimaal benodigde jaarbegroting wordt ingeschat op € 300 K.

IF2.0 gaat zo snel mogelijk van start, naar verwachting medio 2015, als aan twee voorwaarden is voldaan: instemming van leden van vereniging IF met dit plan en voldoende financiering (80% van de inkomsten moet door partners zijn gecommitteerd voor 3 jaar).

Bron: Instituut Fondsenwerving

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close