Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Boek: Activist: Je hebt gelijk, maar hoe krijg je gelijk?

27 oktober 2014

Erik Tamboryn was jarenlang werkzaam als uitgever en bekleedde directiefuncties bij diverse grote bedrijven. In 2002 werd hij geconfronteerd met een grote concentratie van nachtvluchten boven zijn woning nabij luchthaven Zaventem. Hij werd activist, met succes, en schreef er een boek over. 

door Redactie Vf

Met buurtbewoners richtte hij de actiegroep Daedalus op. Vóór eerlijke verdeling en spreiding van de nachtvluchten. Zij slaagden erin om belangenverenigingen, andere actiegroeperingen, het maatschappelijk middenveld en de overheid te overtuigen van hun gelijk.

De strijd van Tamboryn en Daedalus duurde ruim veertien jaar en hij gebruikt zijn persoonlijke ervaring om strategisch inzicht te geven in het succesvol voeren van actie in het algemeen. Voor hem was dat een voortdurende leerproces. Dat zal voor iedere activist hetzelfde zijn, maar waarom zouden anderen dezelfde fouten moeten maken? Zijn boek is een handreiking voor iedereen die ongevraagd en ongewild aanloopt tegen ontwikkelingen in de eigen leefomgeving en die daartegen vervolgens effectief en legaal iets wil ondernemen.

Tamboryn zoekt en vindt antwoorden op vragen als hoe creëer je draagvlak voor jouw  specifieke kwestie? Welke informatie heb je daarvoor nodig en hoe vertaal je informatie en draagvlak naar mobilisatie?  Welke actievormen staan er ter beschikking en welke passen bij jouw doel? Hoe  communiceer je? Hoe geef je je organisatie vorm en hoe je zorg je er door middel van evaluatie voor  dat de organisatie actie- en doelgericht te werk blijft gaan? Hij zet dat alles helder uiteen, geeft veel voorbeelden uit de praktijk en voorziet het boek ook van een stappenplan voor het formuleren van een strategie.

In iedere betrokken burger schuilt een actievoerder en dit boek is dan ook geschreven voor een breed publiek. Toch kan het ook instrumenteel zijn voor de praktijk van het fondsenwerven. Voor het merendeel zijn fondsenwervers actief in een omgeving waarbinnen actie gevoerd wordt voor het goede doel. Draagvlak vinden, burgers informeren en mobiliseren , het zijn zaken waar de fondsenwerver direct of indirect mee te maken heeft in zijn dagelijkse praktijk. Heb je behoefte om deze zaken eens vanuit een nieuw en verfrissend perspectief te bezien? Dan is het boek een aanrader.

Dit boek is goed toepasbaar op de Nederlandse situatie, maar de politieke en bestuurlijke aspecten die behandeld worden, kunnen worden overgeslagen als de interesse van de lezer niet naar de situatie in België uitgaat.

Activist: Je hebt gelijk, maar hoe krijg je gelijk? Erik Tamboryn, Nederlands Paperback 2013:€ 24,99

Bron: Vakblad Fondsenwerving

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close