Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

‘Lokale fondsenwerving bij ontwikkelingssamenwerkingsprojecten nog in de kinderschoenen.’

30 september 2014

Veel goede doelen die actief zijn binnen de ontwikkelingssamenwerkingssector (OS) hebben lokale fondsenwerving als strategie. De opbrengsten zijn nog laag, maar een positieve trend is zichtbaar.

door Redactie Vf

Dat zijn de belangrijkste conclusies die kunnen worden getrokken uit een recent kwalitatief onderzoek van PIF research dat werd gehouden in juli en augustus 2014 en zich richtte op 35 stichtingen die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking in Nederland, waaronder Plan Nederland en Oxfam Novib. Hoofdthema’s waren de mate waarin men op dit moment actief is met lokale fondsenwerving en welke ontwikkelingen men verwacht in de toekomst. Met lokale fondsenwerving wordt bedoeld dat in het ‘projectland’ een beroep wordt gedaan op de opkomende middenklasse en het bedrijfsleven.

Bij 60% van de ondervraagde stichtingen zorgen de opbrengsten uit lokale fondsenwerving al voor inkomsten van 5 tot zelfs 20%. Maar liefst 50% van de respondenten verwacht dat over 3 tot 5 jaar 20% van de inkomsten vanuit de lokale gemeenschap zal worden gefinancierd. 

Uit resultaten van dit onderzoek blijkt verder onder meer dat bij 67% van de stichtingen lokale fondsenwerving onderdeel is van de strategie en dat 38% daadwerkelijk actief is op dit gebied. Ook van online social platformen Twitter en Facebook wordt verwacht dat zij een positieve rol kunnen spelen in het ophalen van lokale financiering voor projecten.

“Lokale fondsenwerving is zeer actueel binnen de OS-sector en de mogelijkheden voor lokale ondersteuning door een groep die het zich kan veroorloven projecten te financieren worden hoog geschat. Echter het kennisniveau is nog onvoldoende. Daarnaast ontbreken de middelen om schaalbaar op lokale fondsenwerving in te zetten. Het is aan onze organisatie om te laten zien  hoe we allerlei online media kunnen inzetten om de noodzaak van financiering van al die projecten door de lokale gemeenschap en bedrijfsleven onder de aandacht te brengen,“ zegt Harmen van Doorn, oprichter van crowdsourcing-platform Pifworld.com.

Bron: Redactie VFW

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Close