Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Stijging inkomsten leidt tot hogere besteding aan maatschappelijke doelen

19 juni 2014

De goededoelensector heeft 5,3% meer kunnen besteden aan de maatschappelijke doelen en projecten waarvoor zij zich inzetten. Dat blijkt uit het jaarlijkse sectoronderzoek van VFI brancheorganisatie van goede doelen, onder 24 goede doelen met inkomsten van meer dan 20 miljoen euro per jaar. De totale inkomsten van de top 20+ goede doelen zijn in 2013 wederom gestegen met 136 miljoen tot circa 1,8 miljard euro per jaar.

door Redactie Vf

Maatschappelijke betrokkenheid groot
De stijging van de totale inkomsten in 2013 toont dat de maatschappelijke betrokkenheid bij goede doelen groot blijft. De meeste organisaties merken wel dat er een verschuiving plaats vindt in de manier waarop de achterban betrokken is. Donateurs en organisaties zoeken steeds vaker een actievere binding met elkaar in de idealen die zij delen. De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn licht gestegen van -4,9% (2012 t.o.v. 2011) naar +1,2% (2013 t.o.v. 2012). Deze lichte stijging wordt onder meer veroorzaakt door gestegen inkomsten uit nalatenschappen. Veel organisaties zoeken verbinding met hun achterban door fondsenwervende middelen te koppelen aan (sport)prestaties, crowdfunding of door de donateur te betrekken bij de uitvoering van projecten.

Verantwoording en transparantie
Jaarlijks publiceert VFI op haar website de financiële kengetallen van grote goededoelenorganisaties (top 20+). In het najaar verschijnt het Goede Doelen Rapport 2014 met de belangrijkste cijfers over 2013 van de bij VFI aangesloten leden. De financiële kengetalen zijn hierin meegenomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Mazars Accountants. De goededoelensector legt hiermee verantwoording af aan de circa acht miljoen mensen die zich verbinden aan de organisaties. De cijfers geven een algemeen beeld van onder meer de totale inkomsten en de doelbesteding van deze organisaties. Nadere info en kengetallen zijn hier te downloaden.

Bron: Integraal persbericht VFI

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close