Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Dephi Fondsenwerving stopt

16 juni 2014

De grootaandeelhouder van Delphi Fondsenwerving heeft (hebben) besloten Delphi Fondsenwerving per eind juni 2014 op te heffen. Daarmee komt, volkomen onverwacht, een einde aan een van de oudste, in fondsenwerving voor goede doelen gespecialiseerde, bureaus. De klanten zijn er recent over geïnformeerd. Doorgaans betrouwbare bronnen melden dat er van een faillissement geen sprake is. Een officiële mededeling is door Delphi nog niet gedaan, zodat over de motieven om tot deze bedrijfsbeëiniding te komen geen duidelijkheid bestaat. We gaan in het julinummer van Vakblad Fondsenwerving uitgebreid op deze gebeurtenis in.

door Redactie Vf

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close