Advertentie

Advertentie

Advertentie

Overheid betaalt opleidingstraject voor culturele instellingen

27 februari 2014

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trekt de komende vier jaar 3,6 miljoen euro uit voor een opleidingstraject om culturele instellingen te helpen hun inkomsten te vergroten. Het programma 'Wijzer Werven' is via aanbesteding gegund aan een samenwerkingsverband tussen Berenschot, Charistar en Van Dooren Advies.

door Redactie Vf

De opleiding is beschikbaar voor honderd culturele instellingen. Die hoeven maar tien procent van de kosten te betalen met een maximum van 870 euro per culturele instelling; de rest wordt betaald door het ministerie van OCW.

Lees meer in het maartnummer van Vakblad Fondsenwerving.

Bron: Wijzer Werven

Close