Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen

Onderzoek Pifworld.com 'The Future We Want'

Onderzoek Kort & Goed

18 juli 2013

Pifworld.com, het crowdsourcing platform voor een betere wereld, deed recent onderzoek onder de directieleden van uiteenlopende nonprofi torganisaties, groot en klein, traditioneel en  innovatief. De eerste fase van het onderzoek naar 'The Future We Want' is afgerond. Centraal stond strategie: de mate waarin organisaties zich bezighouden met de toekomst en hoe vers claimen graag impact.

door Redactie Vf

The Future we Want' is een initiatief van OneWorld en Pifworld.com. Op een praktische manier willen zij innovatie versterken, kennis delen en samenwerking binnen de sector bevorderen. De onderzoekspopulatie bestond uit 122 instellingen, er was een spreiding van 50 procent, een foutmarge van 10 procent en een betrouwbaarheid van 95 procent.

Strategie: met de stelling 'Technologische innovatie is noodzakelijk voor ngo’s om grootschalige impact te bereiken' is 71 procent van de respondenten het eens. Toch is er momenteel nog te weinig aandacht voor. Van de goede doelen geeft 72 procent aan zich nog te weinig met technologische innovatie bezig te houden. Bovendien is 68 procent van mening dat er binnen de sector nog te weinig expertise is op dit gebied.

Monitoring en evaluatie: maar liefst 95 procent is het eens met de stelling 'Online transparantie vormt een prioriteit binnen de strategie van de organisatie na 2015'. Een grote meerderheid geeft aan dat het creëren van online transparantie, prioriteit is binnen de strategie. Voor toekomstige uitbreiding van activiteiten op dit gebied kiest 78 procent. Voor het meer inzetten van sociale media om de transparantie te bevorderen is 81 procent van de ondervraagden.

Corporate Partnerships: met 'Om de bezuinigingen op te vangen moet de inkomstenstroom uit corporate partnerships toenemen' is 80 procent het eens. Dit wordt tevens bevestigd doordat er een verschuiving is van de inkomensstroom. In 2013 haalt 13 procent van de ondervraagden 20 tot 40 procent van de totale inkomsten uit fondsenwerving uit corporate partnerships. In 2015 zal dit naar verwachting toenemen naar 39 procent van de organisaties. De noodzaak hiertoe ligt onder andere in de subsidieverlaging. Daarnaast geeft 83 procent aan dat het aangaan van corporate partnerships prioriteit zal hebben na 2015.

Social Media: Zo'n 90 procent is het eens met 'Social media is belangrijk voor het vergroten van de naamsbekendheid' .Uit het onderzoek blijkt dat social media cruciaal wordt. Naast dat het een betekenisvol middel is voor het vergroten van de naamsbekendheid, wordt het voor het creëren van transparantie door 81% en voor het werven van particuliere fondsen door 80 procent belangrijk gevonden. Geconcludeerd kan worden dat social media volgens de respondenten essentieel worden voor het bereiken van de particuliere sector. Voor het sluiten van corporate partnerships zal volgens 54 procent social media in mindere mate worden ingezet.

Particuliere Fondswerving: 'Ontwikkelingsorganisaties zijn genoodzaakt hun manier van fondsenwerving aan te passen n.a.v. de bezuinigingen' meent 66 procent van de deelnemers. Ook op het gebied van fondsenwerving moet er geïnnoveerd worden. 60 Procent verwacht dat over vijf jaar donaties met name online plaatsvinden. Crowdfunding zal daarin volgens 74 procent een belangrijke rol spelen en volgens 65 procent geldt dat ook voor crowdsourcing. Traditionele fondsenwerving en televisieacties zullen echter afnemen, vanwege hoge kosten en de verschuiving naar online activiteiten.

Human Resources: Bijna de helft van de respondenten verwacht dat 'Het inzetten van meer onbetaalde krachten na 2015 noodzakelijk is'. Mede door de bezuinigingen worden vrijwilligers steeds belangrijker voor organisaties. Daarnaast geeft 46 procent aan dat het op zoek zal gaan naar werknemers met andere kwalificaties. Over de vraag of de bezuinigingen ook invloed hebben op het huidige personeelsbestand en de salariëring van het personeel wordt weinig losgelaten.

info: www.pifworld.com

Meer over OneWorld NGO's Vf 15-3 Pifworld.com The Future We Want

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close