Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Fondsenwerving

Fondsenwerving is de verzamelnaam van de activiteiten die een (non-profit)organisatie onderneemt om geld te verkrijgen voor het behalen van haar doelen. Dit kan op vele manieren, bijvoorbeeld door middel van het werven van particuliere donaties (o.a. via collecte, crowdfundingsactie of door storten van geld), overheidssubsidie, aanvragen bij een vermogensfonds, nalatenschappenwerving, samenwerkingen met een goededoelenloterij en/of zakelijke samenwerkingen met bedrijven. Fondsenwervers zijn over de gehele breedte van de goededoelensector actief en bij het opzetten van welk goed doel ook een cruciale stap.

Bij grote organisaties is de fondsenwerving over het algemeen in handen van professionals die gespecialiseerd zijn in een specifieke wervingsmethode, bijvoorbeeld de afhandeling van nalatenschappen of telefonische werving. Over het algemeen is de fondsenwervende afdeling van een organisatie opgebouwd uit personen die gezamenlijk gebruik kunnen maken van de kanalen die het meest vruchtbaar zijn voor het goede doel. Vaak maken organisaties van verschillende van deze methodes tegelijk gebruik om een duurzame geldstroom voor haar doel te realiseren.

Maar fondsenwerving betreft meer dan simpelweg partijen vragen om een monetaire bijdrage. Liefst wil je een donateur of partner voor langere periode aan je binden. Om donateurs of vrijwilligers te werven moet een organisatie piekfijn weten wat haar identiteit en missie is, zodat ze haar verhaal op een zo geëngageerd mogelijke manier kan verkondigen. De fondsenwerver heeft zodoende ook grote invloed op het publieke imago, relatiebeheer en promotie van de organisatie.

Het vak fondsenwerving staat nooit stil – er moet constant geanticipeerd worden op ontwikkelingen in de sector, in de samenleving of eventuele beperkende maatregelen en wetten. Ook moeten fondsenwervers inspelen op de bereidheid van donateurs om te schenken, want ook die tendens fluctueert.

Om op de hoogte te blijven van alle fondsenwervende ontwikkelingen en technieken, worden er opleidingen gegeven en zijn er vaktijdschriften actief.

Close