Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

CBF Erkenning

De CBF-Erkenning is het keurmerk voor goede doelen die door de toezichthouder CBF, toezicht op goede doelen worden verstrekt. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen. Ze moeten aantoonbaar bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig met geld om gaan, verantwoording afleggen en zich laten controleren wanneer nodig. 

Elke fondsenwervende organisatie kan een Erkenning aanvragen. CBF test dan of de organisatie bijpassende activiteiten heeft, hoe de geldstromen lopen en checkt streng op het potentieel voor belangenverstrengeling. De normen zijn opgesteld door een onafhankelijk en onpartijdig orgaan; de Commissie Normstelling. De precieze voorwaarden waar een organisatie aan moet voldoen hangen af van de som van de baten.  

Een Erkend goed doel wordt eens per jaar gecontroleerd en om de drie jaar opnieuw getoetst. Een organisatie die niet langer aan de normen voldoet moet verbetering tonen en kan anders haar Erkenning verliezen. 

Sinds 1 november 2019 zijn er ruim zeshonderd Erkende fondsenwervende organisaties die aan de kwaliteitseisen van het CBF voldoen. Daarmee is ongeveer tachtig procent van het particuliere geefgeld gecontroleerd. Welke organisaties een Erkenning hebben is te zien in het Erkenningsregister. 

Close