Wat is Branded Content

Tegen betaling of als onderdeel van een sponsor- of advertentiepakket plaatsen we branded
content op onze website. Dat is kopij die ons wordt aangeboden omdat onze lezers een of het marktsegment vormen waarop de aanbieder zich richt met zijn diensten en/of producten. Hoewel de aard van branded content is dat de aanbieder een belang heeft bij plaatsing en er daarom ook voor wil betalen, ziet de redactie er nadrukkelijk op toe dat de inhoud van belang is voor de lezers. De redactie van Vakblad fondsenwerving neemt altijd de eindredactie van dergelijke content voor haar rekening.

De status van branded content wordt bij elk artikel duidelijk aangegeven met een van de volgende vermeldingingen

‘Branded content’ en door deze vermelding:

Inhoud: [Onderneming] (link naar website)
Tekst: [Naam schrijver] (e-mail)
Eindredactie: Redactie Vf

Of als het team van Vf de gehele productie verzorgt:

Inhoud: [Onderneming] (link naar website)
Tekst: Redactie Vf
Eindredactie: Redactie Vf

Close