Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Mag een goed doel schenken aan een bedrijf?

3 april 2020

De COVID-19 epidemie leidt ertoe dat goede doelen, zoals de Bill Gates Foundation, aan bedrijven gaan schenken. Dat is niet zo uitzonderlijk als het op het eerste gezicht lijkt: het komt vaker voor dat goede doelen aan bedrijven schenkenom een filantropisch doel te bereiken. 

Beeld ter illustratie.
Beeld ter illustratie. © Jacob_09 // Shutterstock.com

door drs. Wilbert van Vliet (gastauteur)

De Belastingdienst is er nog wel eens huiverig voor om dit vanuit anbi-optiek toe te staan. Het standpunt van de dienst is dat betalingen aan vennootschappen in beginsel worden verricht met het oog op commerciële- of aandeelhoudersbelangen en dus niet gericht zijn op het algemeen belang. 

Hierbij wordt naar onze mening voorbij gegaan aan de uiteindelijke bestemming van de gelden. Indien het bedrijf de ontvangen gelden besteed voor het algemeen nut en dit algemeen nut in lijn ligt met de doelstelling van de anbi, kan de donatie worden aangemerkt als te zijn geschied in het algemeen belang en dus een doelbesteding zijn. Ook het ontstaan van social enterprises past in die ontwikkeling. 

HVK Stevens is derhalve van mening dat een anbi gebruik mag maken van bedrijven om goed te doen voor mens en maatschappij. Het maken van afspraken en het inbouwen van goede waarborgen is dan wel aan te raden om ervoor zorg te dragen dat de gelden niet commercieel, maar primair voor een algemeen belang worden gebruikt. Wij sluiten ons derhalve aan bij de opmerking van prof. Sigrid Hemels in haar opiniestuk in het FD van 26 maart 2020: 'Als maar duidelijk is dat het bevoordelen van het bedrijf louter een middel is om het goede doel te bereiken, en geen doel op zich.' Lees hier meer over de anbi-regels: https://vakbladfw.nl/2UTnMAi .

Meer over Wilbert van Vliet Belastingdienst Fondsenwerving Bedrijven Bill Gates Coronavirus CoVid-19 Schenken

drs. Wilbert van Vliet (gastauteur)

Gastauteur

Wilbert van Vliet is Tax Director bij Bureau voor notarieel-juridisch en fiscaal advies HvK Stevens.

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close