Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Stijgend vertrouwen in goede doelen bij ouders met jonge kinderen

Vf Branded Content

Vf Branded Content is de commerciële content op Vakblad fondsenwerving. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoording van Vakblad fondsenwerving.

Redactie Vf

ndp.png

Stijgend vertrouwen in goede doelen bij ouders met jonge kinderen

Donateurs hebben sinds vorig jaar opnieuw een groter vertrouwen gekregen in goede doelen. Dit toont het Nederlands Donateurspanel (NDP-meting) van communicatiebureau WWAV aan, dat ieder kwartaal onder ruim 1.000 respondenten gemeten wordt.

Donateurs hebben sinds vorig jaar opnieuw een groter vertrouwen gekregen in goede doelen. Deze stijging vertaalt zich nu ook naar een grotere geefbereidheid onder donateurs. Het onderzoek “Geven in Nederland” liet vorig jaar nog zien dat Nederland procentueel steeds minder geeft. Vooral jonge gezinnen (met kinderen t/m 12 jaar) geven aan meer te willen doneren. Dit toont het Nederlands Donateurspanel (NDP-meting) van communicatiebureau WWAV aan, dat ieder kwartaal onder ruim 1.000 respondenten gemeten wordt.​

Van deze positieve ontwikkeling profiteren het meest de goede doelen in de gezondheidszorg, natuur & milieu en in de welzijnssector. Zij krijgen van de Nederlandse bevolking allen een veel hogere waardering dan in december 2016. Hierbij geven ouders met jonge kinderen (t/m 12 jaar) een 7,1 als gemiddeld rapportcijfer, terwijl bijvoorbeeld éénpersoons huishouden (rapportcijfer 6,7) of huishoudens met kinderen ouder dan twaalf jaar (6,6) op dit moment minder vertrouwen tonen in goede doelen. 

Nieuwe inspiratie
Managing partner Wieb van de Donk van WWAV vindt het stijgend vertrouwen onder ouders met jonge kinderen een positieve, maar op zich ook een logische trend. “Zij zijn steeds meer bezig met de wereld die zij achterlaten voor volgende generaties, waaronder die voor hun eigen kinderen. Dit kan ook een resultaat zijn van de steeds verdergaande integratie van duurzaamheid in lesprogramma’s op lagere scholen. Het lijkt erop dat juist deze generatie het individualisme in de samenleving niet wil laten doorschieten. Zij krijgen inspiratie om zelf maatschappelijk betrokken bezig te zijn. Dit leidt tot een toename aan donaties en meer bereidheid tot vrijwilligerswerk onder deze doelgroep.”

Huidige normen van de consument
Ondanks een hogere geefbereidheid blijven donateurs heel kritisch op goede doelen. Ruim 75% van de respondenten wil pas doneren als zij ‘zeker weet dat de donatie goed besteed wordt’. Ook ‘de ernst van het probleem waar het goede doel zich mee bezighoudt’ is voor bijna 70% randvoorwaarde om te doneren. Daarnaast geeft 65% van de ondervraagden aan te doneren als ‘het goede doel zich onafhankelijk laat toetsen op een effectieve besteding’. “Verantwoording afleggen, transparantie en effectiviteit: daar draait het bij de huidige donateur terecht om”, aldus Van de Donk.   

Over de NDP-meting
Het ‘Donateursvertrouwen’ wordt, in opdracht van WWAV en CBF, ieder kwartaal gemeten door Kien onderzoek onder ruim 1.000 respondenten. Deze index geeft aan hoe het staat met het vertrouwen in goede doelen, waarbij het geefklimaat, de geefbereidheid en het imago van goede doelen inzichtelijk worden gemaakt.

Voor het rapport kun je hier terecht.

Bron: Communicatiebureau WWAV

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje
Close