Leger des Heils kiest voor module Nalatenschappen van Stb

Branded Content

12 maart 2015

Voor het Leger des Heils zijn ook nalatenschappen een belangrijke bron van inkomsten om hun goede werk te kunnen doen. Nalatenschappen vragen, evenals alle andere giften, om een zorgvuldige aanpak: een nalatenschapdossier begint steeds vaker al bij leven van een erflater. Daarnaast gaat een erfenis ook gepaard met verdriet bij nabestaanden. Om te voorkomen dat wensen of afspraken over het hoofd worden gezien, is een goede ICT-ondersteuning erg belangrijk.
 

door Redactie Vf

Het Leger des Heils gaat zeer zorgvuldig te werk met deze specifieke vorm van geven en zorgt dat de wens van de erflater altijd wordt uitgevoerd. Daarbij heeft het Leger nu gekozen voor de uitgebreide module Nalatenschappen van Stb Goede Doelen.
 

Deze applicatie ondersteunt het hele proces: vanaf de begeleiding van mensen die van plan zijn een goed doel in hun testament op te nemen, tot de afhandeling van een legaat of erfenis.
 

In de module kunnen alle voorkomende vormen van dossiers  worden geadministreerd, bijvoorbeeld executeurschappen, vruchtgebruik, onroerend goed, effecten etc.  De module biedt, als de erflater dat heeft bepaald, ook de mogelijkheid een specifieke bestemming aan de nalatenschap te geven.
 

De module Nalatenschappen geeft het Leger des Heils snel en volledig inzicht in de te verwachten vrijkomende inkomsten in de tijd en biedt een grote flexibiliteit aan de gebruiker. De relevante gegevens zijn voor alle verantwoordelijke medewerkers direct op eenduidige wijze beschikbaar.

Bron: Stb Goede Doelen

Close