Advertentie

Procurios StayUnited

Bindinc. ontwikkelt nieuw concept voor het supportersmagazine van Oxfam Novib

Branded Content

11 december 2014

Bindinc. Custom Media heeft voor Oxfam Novib (ontwikkelingssamenwerking) een nieuw concept voor het supportersmagazine 'Oxfam Novib Close Up' ontwikkeld. Look-and-feel, tone of voice en tekst-beeldverhouding zijn vernieuwd. Daarnaast heeft Bindinc. focus aangebracht in de vorm en uitstraling.

door Redactie Vf

Het magazine is een onderdeel van de loyaliteitsaanpak van Oxfam Novib met als belangrijkste doel de bestaande achterban meer aan zich te binden. Dit doet Oxfam Novib o.a. door haar donateurs te enthousiasmeren voor de missie van Oxfam Novib.

Het vernieuwde magazine zal zich meer dan voorheen focussen op de doelgroep door verhalen te vertellen waarbij het blad zich steeds laat leiden door ‘het creëren van echte kansen, voor en door mensen.’ De inhoud is relevanter en sluit beter aan bij de behoeftes van de lezer.

Het blad kenmerkt zich door variatie in de opbouw van rubrieken. De communicatiethema’s voedsel, noodhulp en ongelijkheid worden de pijlers voor het magazine. Daarbij geldt dat de verhalen in het magazine de lezer moeten raken en er vanuit verschillende invalshoeken onderwerpen worden belicht.

Crossmediaal
De artikelen verwijzen naar meer informatie of naar een manier om in actie te komen. Het magazine wordt hierdoor een belangrijke aanjager om mensen naar online platformen te krijgen.

Het vernieuwde magazine verschijnt driemaal per jaar.  

Bron: Bindinc.

Close