Onderzoek 'Invloed van communicatie op loyaliteit'

Branded Content

16 juli 2014

Bindinc. heeft het initiatief genomen om de invloed van communicatie op de loyaliteit te onderzoeken door middel van een grootschalig onderzoek onder donateurs in Nederland. Dit onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau MediaTest, geeft inzicht in de impact van verschillende communicatiemiddelen en de verschillende vormen van content die daarmee samengaan, op de loyaliteit van donateurs.

door Redactie Vf

Bekijk ook de infographic

Steekproef:

1.235 donateurs

 • 38% Goud
 • 30% Zilver
 • 33% Brons
 • 47% mannen
 • 53% vrouwen

Leeftijd:

 • 22% 18 t/m 44 jaar
 • 26% 45-54 jaar
 • 35% 55-64 jaar
 • 16% 65+

Voornaamste conclusies:

De resultaten van het onderzoek leiden tot drie hoofdconclusies:

 1. Communicatie leidt tot loyaliteit
 2. Er zijn duidelijke effecten van de verschillende soorten content op de loyaliteit
 3. De verschillen in achtergrondvariabelen tussen loyale donateurs en minder loyale donateurs zijn beperkt

De whitepaper is in te zien door het formulier op de website van Bindinc. Kenniscentrum in te vullen. Bij vragen over het onderzoek of een presentatie op locatie, neem contact op met kenniscentrum@bindinc.nl

Close