Heart of the Donor studie en 5 jaar onderzoek naar Donateursvertrouwen

Branded Content

14 januari 2011

Het leeuwendeel van de donaties gaat in Nederland naar een beperkt aantal goede doelen. Het Centraal Bureau Fondswerving (CBF) heeft becijferd dat 95% van de donaties bij iets meer dan 200 goede doelen terechtkomt. Terwijl ons land meer dan 10.000 goede doelen rijk is! Daardoor is deze relatief kleine, overwegend professioneel georganiseerde groep zeer gezichtsbepalend. Het is evident dat zij daarmee een speciale verantwoordelijkheid draagt voor het imago van de totale sector.

door Redactie Vf

Het vertrouwen managen van de donateur begint bij kennis over die donateur. WWAV doet daar inmiddels vijf jaar onderzoek naar via het Donateurspanel. Speciaal ten behoeve van het 1e lustrum is een boekje -Donateursvertrouwen -vijf jaar Nederlands Donateurspanel- samengesteld waarin we reflecteren op vijf jaar onderzoek.

In collegiale samenwerking met Russ Reid, in de Verenigde staten een van de grotere bureaus met als specialisme fondsenwerving, zijn we ter aanvulling een nieuw internationaal onderzoek gestart onder de titel 'The Heart of the Donor'. Wil jij er het fijne van weten download dan gratis het volledige boekje.

Klik hier voor alle rapporten over donateursvertrouwen het donateurspanel.

www.wwav.nl

Close