Baukje Stam verkozen in ledenraad IF

Branded Content

13 januari 2011

Baukje Stam, strategist en partner van WWAV, is met vijf andere vakgenoten gekozen in de ledenraad van het Instituut Fondsenwerving(IF). Zij vertegenwoordigt de bij IF aangesloten dienstverleners binnen de charitatieve sector. Het IF is onlang tot stand gekomen na een fusie tussen Genootschap van Fondsenwervers en Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving.

door Redactie Vf

Naast Baukje zijn in de ledenraad de volgende vakgenoten verkozen: Carla Beemer manager direct marketing van de Nierstichting, Peter Goudkamp, Hoofd Fondsenwerving Protestantse Kerk Nederland, Pelagia de Wild, Hoofd Fondsenwerving NKI Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, Marieke van Dijk, Collectemanager Dierenbescherming Nederland en Brecht  Janssen, Manager Marketing en Fondsenwerving Warchild. De leden kiezen het nieuwe bestuur van het IF en dragen voorts vanuit hun specifieke kwaliteiten bij aan de ontwikkeling van IF.

Doelstelling
De doelstelling van het IF is het stimuleren van sponsoring en fondsenwerving als maatschappelijk erkende financieringsvorm en bij te dragen aan de professionalisering en zelfregulering van de branche. Dat doet het door aandacht te besteden aan vijf kerngebieden:  Belangenbehartiging, (Inter-)nationaal Netwerken van fondsenwervers, Opleidingen, Advies & begeleiding en Services voor leden.

Close