Advertentie

Procurios StayUnited

Regelgeving SPAM flink aangescherpt

Branded Content

18 juni 2009

Het spamverbod dat sinds 2004 geldt voor consumenten, gaat per 1 oktober (was: 1 juli) ook gelden voor zakelijke ontvangers. U moet vanaf dat moment vooraf toestemming hebben om te mogen communiceren per e-mail. Ook voor uw bestaande adressenbestand is die toestemming verplicht.

door Redactie Vf

U mag alleen nog commerciële e-mails en faxen sturen als:
- u vooraf toestemming heeft van de ontvanger. Deze toestemming moet bewust gegeven zijn.
- u 'gelijksoortige' producten en diensten aanbiedt aan bestaande klanten;
- u in elke mail de mogelijkheid biedt om verdere toezending te stoppen (opt-out).

Het gaat hier niet alleen om zakelijke e-mail, maar het spamverbod geldt vanaf 1 oktober voor alle elektronische communicatiediensten en -netwerken (inclusief sms, mms en fax).

Ontvangers met klachten over zakelijke spam kunnen terecht op www.spamklacht.nl. De OPTA kan waarschuwingen uitdelen en boetes opleggen tot maximaal 450.000 euro.

Close