SOA Aids Nederland, STOP AIDS NOW! en Aids Fonds

Branded Content

13 april 2008

SOA Aids Nederland, STOP AIDS NOW! en het Aids Fonds hebben vorig jaar besloten om de bestaande oplossing voor de donateursdatabase te heroverwegen. De insteek daarbij was om voor de drie verschillende merken één gezamenlijk bestand aan te leggen, waarbij elk merk haar eigen identiteit zou behouden.

door Redactie Vf

Het selectietraject werd doorlopen met drie bekende spelers in het marktsegment van charitatieve instellingen. De gezamenlijke organisatie koos uiteindelijk voor Charibase van RLC. Afgelopen week werd het contract ondertekend.

Caspar Brinkman, Fondsenwerver Particulieren van het Aids Fonds: “De business case van RLC was zeer grondig voorbereid. RLC heeft een presentatie verzorgd die precies de voor ons belangrijke aandachtspunten adresseerde en de gewenste oplossingen bood. We voelden ons meteen serieus genomen. Bovendien klikte het bijzonder goed met de mensen van RLC, niet alleen tijdens de presentatie, maar ook later tijdens het vooronderzoek en de contractbesprekingen”.

“Vanuit onze ervaring bij met name Cordaid (onder meer Memisa, Mensen in Nood, Kinderstem en Vastenactie) hebben wij expertise opgebouwd in multi-branding. Het strikt scheiden van de financiële stromen binnen één en dezelfde database is van groot belang voor onze nieuwe opdrachtgever”, aldus Edwin Schalk, directeur RLC.

Loïc Aballéa, manager bedrijfsbureau van SOA Aids Nederland, STOP AIDS NOW! en het Aids Fonds: “Het is RLC gelukt om een aanbieding te doen die binnen ons budget past. Hierbij hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de aantrekkelijke korting als gevolg van de samenwerking tussen Stichting Charitas en RLC.

Close