Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Is de goede doelen wereld een markt voor management consultants

Vf Branded Content

Vf Branded Content is de commerciële content op Vakblad fondsenwerving. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoording van Vakblad fondsenwerving.

Redactie Vf

Is de goede doelen wereld een markt voor management consultants

Miriam Polk, studente aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft een afstudeerscriptie geschreven met de probleemstelling “In hoeverre zijn goede doelen een potentiële markt voor management  consultants en in hoeverre is het inzetten van deze consultants nuttig voor de goededoelenwereld.” De scriptie is onderbouwd door middel van een kwalitatief onderzoek.

De non-profit sector maakt een grote economische groei door met op dit moment 660.000 fulltime banen, geeft jaarlijks vijfenveertig miljoen euro uit en heeft een toegevoegde waarde van dertig miljoen euro (Burger&Dekker, 2001 p.36). Vergeleken met andere landen van de wereld heeft Nederland de meeste vrijwilligers die werkzaam zijn in de non-profit sector en Japan heeft de minste vrijwilligers die in deze sector werken. Dit is opvallend omdat Nederland hoog scoort als individualistisch land terwijl men in Japan kan spreken over een ‘collectivism culture’. Dit kan te verklaren zijn doordat in een land met een ‘collectivism culture’ iets doen voor een ander niet gezien wordt als ‘vrijwilligerswerk’ maar als iets vanzelfsprekends.

Volgens de donateursvereniging zijn er in Nederland 184.000 stichtingen en verenigen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel waarvan circa dertigduizend goede doelen zijn. Van deze goede doelen zijn er zestienduizend Algemeen Nut Beogende Instellingen, vierduizend vermogensfondsen en twaalfduizend fondswervende goede doelen. Deze instellingen hebben geen jaarverslagplicht, waardoor er gelimiteerde informatie is over de goede doelen. Toch zijn er ongeveer vierhonderdvijftig goed doelen en instellingen die jaarlijks een jaarrapport afleveren. Price Waterhouse Coopers hoofd initiatiefnemer van ‘De Transparantieprijs’ speelt hier met deze wedstrijd op in. De overall winner heeft het meest innovatieve en kristalheldere jaarrapport en krijgt daarbij een bijbehorende trofee en een bedrag van tienduizend euro. Dit levert een bijdrage aan de transparantie en professionalisering van de goede doelen wereld.

Management Consultant niet onbekend in goede doelen land

Management consultants zijn werkzaam in diverse markten en houden zich bezig met uiteenlopende vraagstukken op onder andere het gebied van organisatieverandering, organisatiestrategie en prestatieverbetering. Een management consultant vraagt tussen de honderd en tweehonderd euro per uur. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal jaren werkervaring. Volgens het onderzoek van Miriam Polak, gebaseerd op een emailenquête van achtenzestig respondenten, maakt vijfenveertig procent van de organisaties wel gebruik van management consultants en vijfenvijftig procent niet. Goede doelen die bekend zijn met het inschakelen van management consultants ervaren dit als positief. Verschillende grotere goede doelen zeggen van plan te zijn dit vaker te doen. Indien een goed doel overweegt een management consultant in te schakelen kiest men een adviesbureau gebaseerd op vertrouwen, netwerkreputatie en soms ook op uurtarief vanwege een beperkt budget.

De goededoelenmarkt is dus geen onbekend terrein voor de management consultant, mede door de trend  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van de afgelopen vijftien jaar. Veel adviesbureaus spelen hierop in door goede doelen te ondersteunen met hun expertise en diensten. Toch komt er uit het onderzoek naar voren dat maar tien procent van de management consulting van goede doelen op vrijwillige basis gebeurd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de kleine bijdrage aan MVO gebruikt wordt als marketinginstrument voor het verbeteren van het imago en het generen van onderscheidend vermogen van de organisatie.

Het is iedereen duidelijk dat het professionaliseren in de goede doelen wereld de trend van nu is. Als men de organisatiestructuur vergelijkt van een groot goed doel met die van een commerciële organisatie, zijn er nog weinig verschillen te zien. Management consulting zal zich in de toekomst blijven ontwikkelen op het gebied van service en diverse markten. Het is duidelijk dat goede doelen een potentiële markt is voor management consultants. Het inschakelen van een management consultant kan een goed doel een hoop voordelen opleveren op het gebied van het optimaliseren van de instelling. Voor management consultants biedt het ook een hoop voordelen, ze maken winst en bevorderen het imago van het adviesbureau waar ze voor werken. Zij ondersteunen niet alleen het goede doel maar ook dragen zij hun steentje bij op maatschappelijk gebied.

http://www.managersonline.nl/nieuws/5946/managementconsultants-verliezen-op-grote-schaal-personeel.html http://www.managersonline.nl/nieuws/6116/jaarlijks-voor-miljarden-weggegooid-aan-adviesdiensten.html

Advertentie

Procurios /Fundraising CRM voor goede doelen
Close