Jaargang 20, nummer 8

In dit nummer

  • In stilte geven aan goede doelen kan straks niet meer!

    25 januari 2019 om 11:24

    Een oud gezegde luidt: Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Dat betekent dat je niet over je goede daden spreekt, maar in stilte goed doet. De minister voor Rechtsbescherming heeft echter op 21 december jl. een conceptwetsvoorstel ter consultatie aangeboden, dat dit gezegde voor veel donateurs illusoir maakt. Lees en huiver...

    Lees meer over "In stilte geven aan goede doelen kan straks niet meer!"
Close