Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Nalaten(schappen)

Een nalatenschap is een schenking van een persoon aan een goed doel na zijn/haar overlijden, die bijdraagt aan de toekomst van de organisatie, zodat deze verder kan gaan met het verbeteren van de wereld. Vaak kiezen erflaters ervoor om te schenken aan een organisatie die ze na aan het hart is geweest. Nalaten kan op verschillende manieren, maar moet altijd vastgelegd zijn in een door een notaris opgemaakt testament, om onduidelijkheid te voorkomen.

De inkomsten uit nalatenschappen zitten al enkele jaren in de lift. Er zijn twee manieren om na te laten aan het goede doel: via een legaat (een deel van de bezittingen van de overledene), of het goede doel wordt benoemd als erfgenaam.

Als iemand nalaat via een legaat, laat de persoon optekenen dat een organisatie of persoon recht heeft op een gespecificeerd deel van het vermogen van die persoon. Dit kan gaan om een geldbedrag, maar ook om rechten tot een bezit of een fysiek goed, zoals een juweel of een kunstwerk.

Wanneer een goed doel erfgenaam is van een persoon, deelt dat goede doel de erfenis met de andere erfgenamen, inclusief de schulden. De grootte van het erfdeel is dan niet op voorhand bepaald maar afhankelijk van het aantal erfgenamen en hun relatie tot de erflater. Een goed doel aanvaardt een nalatenschap vaak beneficiair, zodat ze niet aansprakelijk is voor eventuele schulden van de erflater.

Het goede doel kan ook de enige erfgenaam zijn, mits de directe familie (partner en kinderen) is onterfd.

In Nederland is het Centrum Nalatenschappen de expert op het gebied van de afwikkeling van legaten en erfenissen. Zij ondersteunen goede doelen bij de controle van nalatenschappen en helpen bij het informeren van de achterban van het doel over de mogelijkheid tot nalaten. 

Close