Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Erfbelasting

De erfbelasting is een belasting geheven over een erfenis, zij het als erfgenaam of als legataris. Goede doelen met een ANBI-status zijn vrijgesteld van erfbelasting, zodat ze het aan hun nagelaten aandeel direct voor de doelbesteding kunnen gebruiken.

Personen zijn voor een bepaald deel vrijgesteld van erfbelasting, afhankelijk van hun relatie tot de erflater. Een echtgenoot of partner is voor een veel hoger bedrag vrijgesteld (€661.328) dan een ouder (€49.603), kind of kleinkind (€20.946), broer, zus of achterkleinkind (€2.208). Een persoon betaalt pas een percentage erfbelasting als de waarde van de erfenis hoger is dan de vrijstelling. Ook hier verschillen de percentages afhankelijk van de relatie van de persoon tot de overledene.

Ongeacht of een erfgenaam erfbelasting moet betalen, moet hij of zij aangifte voor de erfbelasting doen bij de Belastingdienst. Op de site van de fiscus staat ook een rekenhulp om te berekenen hoeveel erfbelasting er betaald moet worden.

Het is aan te raden om een notaris naar een afzonderlijke situatie te laten kijken, omdat er vaak uitzonderingen op de regels van kracht zijn. Bij goede doelen kan je je vaak laten informeren door nalatenschappenwervers.

De in dit artikel genoemde cijfers zijn van kracht in 2020.

Close