Nieuws (redactie Vakblad Fondsenwerving)Meer nieuws

Je kunt je vandaag gewoon nog hier aanmelden mocht je dat nog niet hebben gedaan: www.vakdag.nl.

Jaap Nawijn, voorzitter van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), heeft het rapport Toekomst toezicht filantropie aangeboden aan Fred Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en aan Steven van Eijck, voorzitter van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). 

Nog één dag en dan komt heel fondsenwervend Nederland weer naar het Maasgebouw van Stadion De Kuip voor de 8e editie van de Vakdag Fondsenwerving.

Legacy Foresight start, in samenwerking met Arjen van Ketel, begin 2015 het eerste onderzoek naar nalatenschappen voor Nederlandse goede doelen. Aan het onderzoek doen mee: KWF Kankerbestrijding, Hartstichting, Artsen zonder Grenzen, Leger des Heils, Nierstichting, Liliane Fonds, Greenpeace en Wakker Dier.

 
 

Nieuws van de leveranciers Meer leveranciersnieuws

Ook goede doelen gaan steeds meer gebruik maken van een webshop. Dat gaat gepaard met vele regelgeving. Bratpack Internetdiensten zette de belangrijkste regels op een rijtje. 

 

In samenwerking met het Instituut Fondsenwerving (IF) organiseert ifunds opnieuw een webinar over electronisch machtigen (e-mandaat).

Bindinc. Custom Media heeft voor het Diabetes Fonds een nieuw redactioneel concept ontwikkeld voor het relatiemagazine Dialoog.

Speciaal voor Fondswervers & Goede doelen organisaties is door Pylades en Microsoft een exclusieve Round table sessie georganiseerd.