Nieuws (redactie Vakblad Fondsenwerving)Meer nieuws

Vandaag publiceert het Sociaal Planbureau (SCP) het rapport Verenigd in verandering: grote maatschappelijke organisaties en ontwikkelingen in de Nederlandse civil society

Het zakelijke netwerkplatform InfinAgora gaat Terre des Hommes ondersteunen bij het vinden van samenwerking met bedrijven die maatschappelijk ondernemen en willen helpen bij het uitbannen van kinderuitbuiting.

De belactie van telefonisch fondsen werver Christal tijdens C’est Passieble! 2014 heeft 27.783 euro opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor Fonds NPV-Advieslijn. 

 

De afgelopen maanden ben ik benaderd door kritische IF-leden die zich grote zorgen maken over de wijze waarop het IF wordt bestuurd. Nader onderzoek maakt duidelijk dat er aanleiding is voor de vraag of het IF slecht wordt bestuurd.

 
 

Nieuws van de leveranciers Meer leveranciersnieuws

Ook goede doelen gaan steeds meer gebruik maken van een webshop. Dat gaat gepaard met vele regelgeving. Bratpack Internetdiensten zette de belangrijkste regels op een rijtje. 

 

In samenwerking met het Instituut Fondsenwerving (IF) organiseert ifunds opnieuw een webinar over electronisch machtigen (e-mandaat).

Bindinc. Custom Media heeft voor het Diabetes Fonds een nieuw redactioneel concept ontwikkeld voor het relatiemagazine Dialoog.

Speciaal voor Fondswervers & Goede doelen organisaties is door Pylades en Microsoft een exclusieve Round table sessie georganiseerd.