Graag nemen we even de tijd om je te bedanken voor jouw steun. Het zijn onze leden, supporters, sponsoren, en adverteerders die ons in staat stellen om te blijven werken aan onze missie: helpen succesvol te zijn als fondsenwerver en - ook 'in Den Haag' - laten zien hoe belangrijk het goede doele organisaties en andere non-profits doen!

Met jouw bijdrage is het voor ons mogelijk een professionele redactie te voeren die onafhankelijk opereert. Daarnaast berichten we nu met nog meer diepgang en reflectie over:

  • Goede doelen en hun wijzen van fondsenwerven
  • Vermogensfondsen en hun (nieuwe) strategieën
  • Alle vormen van fondsenwerving en hun effectiviteit
  • De (potentiele) donateur en zijn geefgedrag
  • Wetenschappelijk onderzoek en de relevantie ervan voor de sector

Dus je ziet het, dankzij jouw bijdrage kunnen we dit unieke vakblad blijven verbeteren. We waarderen dit dan ook zeer.

Uiteraard hopen we dat je tevreden zult zijn met de inhoud van het magazine en het platform. Mocht je toch opmerkingen hebben, dan horen we die graag via redactie@fondsenwerving.nl.

Nogmaals, hartelijk dank.

Chris Zeekant - Hoofdredacteur a.i.