Bedankt voor uw betaling

Graag nemen we even de tijd om je te bedanken voor jouw steun. Als abonnee stel je ons in staat om te blijven werken aan onze missie: jou helpen succesvol te zijn als fondsenwerver en - ook 'in Den Haag' - laten zien hoe belangrijk het is wat je doet!

Met een relatief bescheiden bijdrage is het voor ons mogelijk een professionele redactie te voeren die onafhankelijk opereert. Daarnaast berichten we nu met nog meer diepgang en reflectie over:

  • Goede doelen en hun wijzen van fondsenwerven
  • Vermogensfondsen en hun (nieuwe) strategieën
  • Alle vormen van fondsenwerving en hun effectiviteit
  • De (potentiele) donateur en zijn geefgedrag
  • Wetenschappelijk onderzoek en de relevantie ervan voor de sector

Dus je ziet het, met een relatief kleine bijdrage van jou kunnen we dit unieke vakblad blijven verbeteren. Wij waarderen je bijdrage dan ook zeer.

Uiteraard hopen we dat je tevreden zult zijn met de inhoud van het magazine, en mocht je toch opmerkingen hebben, dan horen we die graag via redactie@fondsenwerving.nl.

Nogmaals, hartelijk dank.

Jaap Zeekant - Founder / Hoofdredacteur a.i. Vakblad fondsenwerving