Adverteren

 
Wat is er mogelijk?
Via de media van Vakblad Fondsenwerving (VFW) bieden we interessante mogelijkheden voor leveranciers om hun producten en diensten onder de aandacht van goede doelen en andere wervende non-profits te brengen.
 
1 Advertentiejaarcontracten (sponsorpaketten)
We hebben enkele bijzonder interessante, op sponsoring gebaseerde arrangementen voor leveranciers, die structureel de aandacht van de goede doelen, stichtingen en verenigingen op hun producten en diensten willen vestigen. Uitgebreide informatie over deze interessante mogelijkheden om met ons samen te werken, sturen we graag toe. We zijn uiteraard beschikbaar om samen met te zoeken naar de beste manier om zichtbaar te zijn in het hart van de doelgroep. Bel of mail met Jaap Zeekant (0653 205 255).
 
2. Losse advertenties
 
Advertentieformaat Omschrijving Prijs (ex. btw)
1/1 Hele advertentiepagina, full colour € 3.200,-
1/2 Halve advertentiepagina liggend, full colour € 2.200,-

3. Voorkeurspositie

Advertentieformaat Voorkeurspositie Meerprijs (ex. btw)
1/1 Omslag 2 € 800,-
1/1 Omslag 3 € 800,-
1/1 Omslag 4 € 1.120,-

4. Personeelsadvertenties aangeboden door commerciële partijen

Advertentieformaat Omschrijving Prijs (ex. btw)
1/9 (60 x 85 mm) pluspagina-advertentie staand, in VFW en op fondsenwerving.nl (vacatures), full colour € 450,-
Online Plaatsing op fondsenwerving.nl (vacatures) en opname in de nieuwsbrief € 250,-

5. Personeelsadvertenties aangeboden door non-profits en Founders/Sponsors van VFW:

Advertentieformaat Omschrijving Prijs (ex. btw)
1/9 (60 x 85 mm) pluspagina-advertentie staand in VFW, full colour. € 250,-

Inserts
Voor inserts worden altijd handelingkosten van € 650,- gerekend. Het tarief voor een insert is gelijk aan het overeenkomstige advertentieformaat, en de losse prijs die daarbij hoort (zie bovenaan deze pagina). 

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • Een insert mag nooit groter zijn dan de maximale afmetingen van het Vakblad (maximaal 205 x 280 mm).
  • Productiekosten zijn voor rekening van de klant.
  • Per uitgave kunnen maximaal 3 inserts worden meegezonden.
  • Afhandeling gebeurt op volgorde van binnekomst.
  • Er kan een naheffing worden gestuurd vanwege het gewicht en de invloed op verzendkosten als een insert meer weegt dan 20 gram.

Outserts
Per nummer kan één outsert worden meegheecht, met het onderste nietje. Het maximale formaat plano: 310 x 100 mm, gevouwen door de klant aan te leveren op 150/160 x 100 mm inclusief 10 mm overslag in verband met het hechten. Het tarief voor een outsert is € 3.200,- (gelijk aan een loss 1/1/ advertentie)

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • Een insert moet gevouwen door de klant aangeleverd worden op 150/160 x 100 mm inclusief 10 mm overslag in verband met het hechten.
  • Productiekosten zijn voor rekening van de klant.
  • Per uitgave kan maximaal 1 outsert worden meegzonden.
  • Afhandeling gebeurt op volgorde van binnekomst.
  • Er kan een naheffing worden gestuurd vanwege het gewicht en de invloed op verzendkosten als de outsert meer weegt dan 20 gram.

Kopij
We benadrukken dat het niet mogelijk is redactionele kopij (dvertorials e.d.) te kopen. Wanneer je kopij beschikbaar hebt waarvan de inhoud mogelijk interssant kan zijn voor de lezers van Vakblad Fondsenwerving, kun je die altijd sturen naar de redactie. Tijdens de redactievergadering wordt dan bepaald of de kopij voor plaatsing in het vakblad of op de website in aanmerking komt. Hier kunnen nooit rechten aan worden ontleend. De redactionele onafhankelijkheid is onaantastbaar. 

Deadlines
De actuele deadlines zijn altijd te vinden op www.fondsenwerving.nl/deadlines. Deze kunnen ieder moment worden aangepast als omstandigheden dit vereisen. Het zijn dan ook geen fatale termijnen, dus hier kunnen nooit rechten aan worden ontleend. Wij adviseren daarom altijd even een blik op de deadlines te werpen, als er weer een nieuw nummer in voorbereiding gaat. 
 
Let op!
Wij hanteren voor 2016 een strik maximum van 20 advertentiepagina's per nummer. Wanneer het maximumaantaal advertentiepagina's is bereikt worden voor 2016 geen nieuwe overeenkomsten meer aangegaan. 

De eindverantwoordelijkheid voor het aan te leveren (advertentie)materiaal ligt altijd bij de adverteerder. Niet op tijd aangeleverd materiaal kan resulteren in het missen van een nummer van het Vakblad. We zullen uiteraard steeds ons best doen adverteerders ter herinneren hun materiaal aan te leveren, als dat nog niet gebeurd is. Wij kunnen echter niet verwantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van het niet op tijd aanleveren.

Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw.

Adverteren

Leveranciers