Vakblad fondsenwerving het magazine voor fondsenwervend Nederland

Abonneren

Nummer 1 (2019)

Deadline aanleveren kopij & advertenties:

Maandag, 18 februari 2019, 17:00 uur

Aanleveren inserts bij Prepost in Nieuw Vennep:

Vrijdag, 15 maart 2019

Bezorging:

Vrijdag, 22 maart 2019