Rubrieken in VFW

Diverse journalistieke genres worden vast of regelmatig opgenomen in de vorm van de volgende rubrieken.

 1. Column: de vaste of incidentele uitingen van de columnisten. Ook de vaste hoofdredactionele column (het editorial) valt hieronder.

 2. Kort & Goed: berichten over bijvoorbeeld de actualiteit, benoemingen, berichten uit het buitenland zoals de UK, België, Duitsland en de VS. Berichten die eerder op de website verschenen en daarom niet meer als nieuws gezien kunnen worden, kunnen toch voldoende (actualiteits)waarde hebben om ook in VFW aandacht te krijgen.

 3. Actualiteit: reflectie op nieuws & trends, zoals de vluchtelingencrisis. Onder meer via storytelling: interviews, volgen van een wervingscampagne, internationale perspectief- onderzoeken.

 4. Trends: de voortrekkersrol, nieuwe ontwikkelingen, onderzoeksresultaten, de serie Game Changers, zowel in interviewvorm als via case stories.

 5. Tools & Tips: de werking van wervingsmethoden, maar altijd met een kritische analyse of commentaar van vakmensen en andere ervaringsdeskundigen.

 6. Waar geef je zelf aan? Interviews met fondsenwervers over persoonlijke geefdoelen & het waarom van hun keuze.

 7. Vraag het de donateur: we leggen een of meer grote of kleinere gevers een actuele casus of dilemma voor in de fondsenwerving.

 8. Wisselcolumn: voor de lezers relevant persoon n.a.v een thema dat VFW voorlegt en waarmee deze persoon ervaring/affiniteit heeft. Op deze manier betrekken we fondsenwervers, directeuren en toezichthouders bij VFW.

 9. Campagnespread: een foto centerfold over twee pagina’s van een wervings- of doelstellingscampagne met commentaar van een of meer betrokkenen, van medewerkers tot (potentiële) gevers.

 10. Boeken: er komt een vaste pagina met voor de lezers relevante boeken.

 11. Servicepagina’s: op de pagina’s achterin VFW nemen we informatie op over belangrijke bijeenkomsten, congressen, opleidingen, e.d.

Close