Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Journalistiek genres

Deze kunnen de volgende journalistieke vormen aannemen, te spreiden over de hiervoor genoemde sectorale mix.

 1. Nieuws/actualiteit: in rubrieken als Kort & Goed; Buitenland; Boeken; acitiviteitenagenda. Nieuws is een merkwaardig verschijnsel geworden. Goed beschouwd gaat het om wetenswaardigheden die de lezer voor het eerst tot zich neemt. Als gevolg van de nieuwsdominantie van de digitale kanalen bestaat nieuws voor periodieken eigenlijk alleen nog wanneer het gaat om eigen, exclusieve waarnemingen, doorgaans het resultaat van onderzoeksjournalistiek zijn.

 2. Human interest: spraakmakende interviews met en/of het portret van een opinion leader of vernieuwer in de sector (ook buiten NL) naar aanleiding van een actueel onderwerp.

 3. Tools en tips: ‘how to’-stukken, ook door onafhankelijke professionals, over wervingstechnieken en analyse: welke tools zijn geschikt voor welk soort organisatie en/of voor welke grootte? Denk ook aan onderwerpen als relatiebeheer, dataonderzoek, geefgroepen, erflaters en, vrienden/kleiner gevers.

 4. Trends: reportages over nieuwe ontwikkelingen zoals storytelling en ook een serie als game Changers en alternatieve financieringsvormen (venture capital, SIB’s enzovoorts).

 5. Verdieping: beschouwelijke, kritische stukken over de (context van) de filantropische sector,
  civil society, ethiek, geefgedrag van donateurs. Door een specialist of via een interview met een onderzoeker, door verslag van een paneldiscussie met experts, naar aanleiding van een verschenen rapport of publicatie(s). Ook buitenlandse ontwikkelingen worden hier geanalyseerd.

 6. Commentaar: bevat het standpunt van de redactie. De naam van de redacteur wordt bij het artikel vermeld.

 7. Opinie: bevat de mening van de auteur en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid. Analyses van actuele gebeurtenissen die relevant zijn voor de lezers, worden in de vorm van opinieartikelen opgenomen.

 8. Column: een regelmatig verschijnende, vaste bijdrage van ongeveer zeshonderd woorden, gekenmerkt door de persoonlijke mening en/of het persoonlijk karakter van de auteur.

 9. Profiel of portret: portret van een persoon die daarin ook zelf aan het woord kan komen.

 10. Reportage: een langer verslag van een voor de lezers relevante gebeurtenis.

 11. Recensie: een impressie of beoordeling van doorgaans een boek of belangrijke publicatie. Ook events kunnen gerecenseerd worden.

 12. Interview of vraaggesprek: een verslag van een gesprek met een of meer individuen, waarvan de neerslag relevant geacht wordt voor de lezers.

 13. Necrologie: een terugblik op een persoon en zijn of haar (beroeps)leven. Dit wordt gepubliceerd wanneer er iemand is overleden die een bijzonder positie innam in de branche, van wie het functioneren en/of de persoonlijkheid velen zijn opgevallen of die in hoge mate bekend was binnen de sector.

Close