Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Berichten over Wet- en Regelgeving

 • Belastingdienst maakt standaardformulieren publicatie jaarrekening beschikbaar

  1 april 2021

  De Belastingdienst heeft de standaardformulieren openbaar gemaakt om de informatie uit de jaarrekening van grote ANBI's te standaardiseren. Ze zijn nu te verkijgen via de site van de fiscus. ANBI’s hebben tot 1 juli om jaarverslagen over 2020 te publiceren.

  Lees meer over "Belastingdienst maakt standaardformulieren publicatie jaarrekening beschikbaar"
 • CBF stelt IKL onder verscherpt toezicht na fraudevermoedens directeur Vrehen

  29 maart 2021

  Toezichthouder Goede Doelen CBF heeft de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) na een gesprek met de RvT onder verscherpt toezicht gesteld. De stichting kwam vorige week in het nieuws toen de NRC schreef over directeur Herman Vrehen, die opdrachten naar zijn eigen bv’s zou hebben gesluisd en een voor een Erkend goed doel te hoog salaris te hebben ontvangen.

  Lees meer over "CBF stelt IKL onder verscherpt toezicht na fraudevermoedens directeur Vrehen"
 • Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen verandert per 1 juli

  22 maart 2021

  Op 1 juli wordt de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) van kracht. Met de wet wordt er een stap gezet naar verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij onder meer verenigingen en stichtingen. Ook wordt de wettelijke regeling gelijkwaardiger tussen rechtspersonen. De wet wordt aangepast na een reeks van incidenten op bestuurlijk niveau in de semipublieke sector.

  Lees meer over "Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen verandert per 1 juli"
 • Maatschappelijke BV als juridische vorm stapje dichterbij

  9 maart 2021

  De ministerraad heeft ingestemd met de consultatie van staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) Mona Keijzer om de nieuwe juridische vorm voor maatschappelijke en sociale ondernemers in het leven te roepen. Daarmee is de introductie van de BVm weer een stap dichterbij. De consultatie gaat deze week via internet in en blijft zes weken actief.

  Lees meer over "Maatschappelijke BV als juridische vorm stapje dichterbij"
 • CBF zet met succesvolle pilotaudit stapje richting Erkenning voor donatieplatforms

  3 maart 2021

  Het CBF heeft een pilotaudit uitgevoerd om te werken aan een manier waarop beter toezicht op donatieplatforms kan worden bewerkstelligd. Volgens de toezichthouder goede doelen zijn ze ‘in nauwe samenwerking met een groep donatieplatforms tot een set normen gekomen die draagvlak heeft en de belangen van gevers borgt’. Het lijkt een belangrijke stap te zijn naar de introductie van een erkenningsvorm van crowdfundingsplatforms.

  Lees meer over "CBF zet met succesvolle pilotaudit stapje richting Erkenning voor donatieplatforms"
 • Eerste Kamer stemt in met introductie opt-in Telecommunicatiewet

  11 februari 2021

  De Eerste Kamer heeft op dinsdag 9 februari ingestemd met de nieuwe Telecommunicatiewet zoals deze op 26 januari in de Tweede Kamer werd aangenomen. Mede omdat de wetswijziging met algemene stem was aangenomen in het Lagerhuis stond het in de Senaat op de agenda als hamerstuk. De ingangsdatum voor het opt-in systeem is bepaald op 1 juli 2021, maar het zou ook nog uitgesteld kunnen worden naar 1 januari 2022.

  Lees meer over "Eerste Kamer stemt in met introductie opt-in Telecommunicatiewet"
 • Code Postfilter vanaf april 2021 aangepast

  8 februari 2021

  Op 1 april 2021 wordt een nieuwe versie van de Code Postfilter van kracht. De aanpassingen die zijn gedaan resulteren in duidelijkere richtlijnen voor partijen die geadresseerde reclamepost verspreiden, waaronder goede doelen. Ontvangers moeten op de reclamepost worden herinnerd aan hun rechten en de manieren waarop ze zich eventueel uit kunnen schrijven.

  Lees meer over "Code Postfilter vanaf april 2021 aangepast"
 • Nieuwe Telecommunicatiewet en amendementen met algemene stem aangenomen

  26 januari 2021

  In navolging van het plenair debat over de Telecommunicatiewet van afgelopen woensdag 20 januari is er dinsdagmiddag gestemd over de wetswijziging en de amendementen. Zoals vooraf verwacht werd de wetswijziging met algemene stem aangenomen. Dat betekent dat het plan van Mona Keijzer om een opt-in systeem te introduceren voor telefonische communicatie uitgevoerd zal worden. Dat maakt het voor goede doelen moeilijker om de telefoon te gebruiken als wervingsmethode. De gehele Kamer stemde ook voor het amendement Palland/Bromet over de verruiming van het klantrelatiebegrip voor goede doelenorganisaties.

  Lees meer over "Nieuwe Telecommunicatiewet en amendementen met algemene stem aangenomen"
 • Teruglezen: Frustrerende ochtend voor goededoelensector bij plenair debat Telecommunicatiewet

  20 januari 2021

  Na een lange periode van uitstel was het woensdag eindelijk zover: de Telecommunicatiewet is vandaag plenair behandeld in de Tweede Kamer. Acht Kamerleden meldden zich aan het spreekgestoelte. Zij deden hun zegje tegen Mona Keijzer, als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat verantwoordelijk voor de wetswijziging. Lees hier het liveverslag van webredacteur Marijn Thijs en expert telefonische fondsenwerving Jeroen Hogenhout terug:

  Lees meer over "Teruglezen: Frustrerende ochtend voor goededoelensector bij plenair debat Telecommunicatiewet"
 • Introductie standaardformulieren voor publicatieplicht grote ANBI’s

  14 januari 2021

  Vanaf de jaarwisseling zijn grote ANBI’s verplicht om standaardformulieren van de Belastingdienst te gebruiken om aan de publicatieplichten te voldoen. Met de formulieren moeten de instellingen de balans en de staat van baten en lasten doorgeven en inzicht geven in doelstellingen, activiteiten, hoofdlijnen, bestuursstructuur en beleidsplannen. Voorheen was de vorm waarin de informatie aangeleverd werd niet van belang. CBF Erkende goede doelen hoeven echter niets te doen: voor hen volstaat het Erkenningspaspoort.

  Lees meer over "Introductie standaardformulieren voor publicatieplicht grote ANBI’s"
Close