Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

MIC: Fondsenwerving met het bereik van social media en het gemak van een betaalverzoekje

Trainee-lid Raad van Toezicht

Trainee-lid Raad van Toezicht

Geplaatst op
19-9-2022
Functie
Trainee-lid Raad van Toezicht
Organisation
Het Gehandicapte Kind
Standplaats
Amsterdam
Opleidingsniveau
Uren
Op vergaderingsbasis
Soort
Vrijwillig
Salarisindicatie
-

Stichting het Gehandicapte Kind is al ruim 70 jaar hét goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap. Vaak is hun handicap niet het grootste probleem; dat ze niet mee kunnen doen en alleen spelen, is het ergst. Wij maken speeltuinen, sportclubs en scholen toegankelijk, zodat kinderen met en zonder handicap elkaar ontmoeten, samen spelen en vrienden maken. Ons doel: Geen kind zonder vriendjes! Ons werk kunnen we doen dankzij de steun van 50.000 donateurs en 11.000 vrijwilligers.

Stichting het Gehandicapte Kind is een fondsenwervende organisatie met een professioneel, enthousiast en betrokken team van directie, medewerkers en Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft als taak om integraal toezicht te houden op het proces van besturen en op de algemene gang van zaken. De RvT is een belangrijke adviseur en sparringpartner voor de directeur-bestuurder. Daarnaast treedt de RvT op als werkgever van de directeur-bestuurder.
Integraal toezicht houden, zoals:

  • Controle op de realisatie van de doelstellingen, programma’s en activiteiten van de stichting
  • Goedkeuring van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening)
  • Goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan
  • Goedkeuring van statutenwijziging(en), ontbinding van de stichting
  • Goedkeuring van het aangaan van een juridische fusie of splitsing
  • Toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie
  • Goedkeuring van het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met strategische betekenis en vertegenwoordiging van de stichting

De huidige Raad van Toezicht kenmerkt zich door integere, deskundige en analytische leden met veel bevlogenheid voor de stichting en haar betekenisvolle maatschappelijke rol. Het RvT team vertegenwoordigt een mooie combinatie van ervaren toezichthouders.

De samenwerking tussen de RvT en de directeur-bestuurder is open, betrokken en constructief.

Ook de RvT wil blijven leren en ontwikkelen en wil graag diversiteit in samenstelling. In dit licht wil de RvT als nieuwe stap de gelegenheid bieden aan een trainee om enerzijds zich het vak van toezichthouden eigen te maken en anderzijds de RvT te spiegelen vanuit de specifieke kennis en ervaring van de trainee, die gezocht wordt in de eigen ervaringsdeskundigheid. We zoeken een trainee die vanwege een handicap zelf als kind ook ervaringen heeft opgedaan met barrières in de participatie in onze samenleving

Functie trainee

Als trainee draai je volledig mee als lid van de Raad van Toezicht. Je neemt deel aan alle RvT- vergaderingen en eventuele andere bijeenkomsten waar de RvT bij aanwezig is, zoals projectbezoeken. Je bereidt je terdege voor en brengt je vragen en opmerkingen in vanuit jouw expertise, ervaring en perceptie. Een van de leden van de Raad van Toezicht zal je vaste contactpersoon zijn die je wegwijs maakt en als vraagbaak voor je kan dienen.

Je zal voor jezelf en in samenspraak met de RvT en de directeur-bestuurder een opdracht formuleren waarmee je aan de slag gaat. Het ligt voor de hand dat de opdracht in lijn is met de expertise die je komt brengen.

Functie-eisen en profiel

De Raad van Toezicht is op zoek naar een maatschappelijk betrokken en integere trainee die expertise met zich meebrengt vanuit ervaringsdeskundigheid door een eigen handicap. Je brengt daarnaast een vernieuwende en verfrissende kijk. Je bent in staat de hoofdlijnen van het totale beleid en de strategie te overzien en te beoordelen. Je bent nieuwsgierig naar de rol van toezichthouder en je wil je graag deze rol eigen maken. Je stelt je daarbij lerend en open op. Je bent een authentieke, positieve en stevige persoonlijkheid waarmee het goed samenwerken is.

Ons aanbod voor de beste kandidaat: 

Een leerplek binnen een deskundige en open Raad van Toezicht waar je naast leren de ruimte krijgt om direct toe te voegen. Als Trainee-lid RvT kan je mede het verschil maken voor kinderen met een handicap. Het traineeship is voor de duur van een jaar en kan met nog eens een jaar verlengd worden indien door beide partijen gewenst. Het lidmaatschap van de RvT is in beginsel onbezoldigd (reiskosten worden wel vergoed) maar een vacatievergoeding behoort wel tot de mogelijkheden. Het is gebruikelijk om vier keer per jaar te vergaderen. Daarnaast brengen we een projectbezoek en wonen we enkele andere bijeenkomsten van de organisatie bij op basis van de jaaragenda.

Informeren en solliciteren

Neem dan contact op met Linda Witteman (directie assistent) via 020 – 6791200 of werken@gehandicaptekind.nl

Wil jij graag deel uitmaken van onze Raad van Toezicht? 

Stuur dan je reactie vóór 15 oktober inclusief motivatie en curriculum vitae naar werken@gehandicaptekind.nl  o.v.v. vacature trainee-lid RvT.  

Close