Advertentie

Procurios StayUnited

Bestuurslid portefeuille Medische Zaken

Bestuurslid portefeuille Medische Zaken

Geplaatst op
15-7-2020
Functie
Bestuurslid portefeuille Medische Zaken
Organisation
Eye Care Foundation
Standplaats
Amsterdam
Opleidingsniveau
Uren
1 - 2 dagen per maand
Soort
Vrijwillig
Salarisindicatie
-

Met ingang van het derde kwartaal 2020 is er in het bestuur van de stichting Eye Care
Foundation een vacature voor de functie van: 

Bestuurslid portefeuille Medische Zaken (onbezoldigd) M/V 

Stichting Eye Care Foundation (ECF) is een NGO met als doel onnodige blindheid en
slechtziendheid in ontwikkelingslanden te voorkomen en genezen. Wereldwijd hebben
285 miljoen mensen een visuele handicap. Maar liefst 90% van deze mensen woont in
een ontwikkelingsland. 80% is te voorkomen of te genezen door een bril op goede
sterkte of een staaroperatie. ECF werkt in Azië (Nepal, Vietnam, Laos en Cambodja) en
Afrika (Tanzania). ECF is afhankelijk van giften van donateurs. Momenteel is ECF bezig
om haar gehele organisatie naar het volgende niveau te tillen en de samenwerking met
de overige kantoren binnen ECF verder te integreren en zo bij te dragen aan de
doelstellingen van ECF. 

ECF wil met behulp van haar donateurs de volgende doelen bereiken:

 1. Directe dienstverlening: ondersteunen van het leveren van oogzorg door lokale
  instituties, gericht op het armste deel van de bevolking.
 2. Capaciteitsversterking: het versterken van de oogzorg-professionals, direct of
  indirect.
 3. Infrastructuur versterken: het verbeteren van fysieke ruimtes, uitrusting en
  instrumentarium benodigd voor het leveren van oogzorg.
 4. Beleidsbeïnvloeding: het adequaat inbedden van kwantitatief en kwalitatief goede
  oogzorg in het lokale en nationale beleid van een land.
  Het bestuur van Eye Care Foundation stuurt op het beleid en houdt toezicht op de
  uitvoering. Het bestuur is multidisciplinair samengesteld, waarbij elk lid een
  aandachtsgebied behartigt. Af en toe adviseert een bestuurslid desgewenst het team, als meewerkend specialist op zijn/ haar vakgebied. 

Omschrijving taken Bestuurslid portefeuille Medische Zaken

 • Contactpersoon voor de organisatie voor medische /oogheelkundige zaken
 • Evalueert en analyseert samen met de directeur en hoofd projecten de jaarlijkse
  plannen voor wat betreft medische/oogheelkundige/oogzorg aspecten van
  internationale projecten
 • Evalueert samenwerking met derden op het gebied van gezondheidszorg
 • Is op bestuursniveau de contactpersoon met gezondheidszorgorganisaties in
  binnen- en buitenland
 • Adviseert bestuur en directeur over medische/oogheelkundige aspecten van het
  werk
 • Contactpersoon voor de organisatie over medische/oogheelkundige zaken,
  medische vrijwilligers en organisaties
 • Adviseert op het gebied van werving van vrijwilligers op medisch vlak
 • Adviseert over mogelijke sponsoren uit medische/oogzorg sectoren
 • Is de woordvoerder voor het bestuur over het medisch/oogheelkundig/oogzorg
  beleid van ECF
 • Is lid/Voorzitter van de medische adviesraad van ECF
 • Voert taken uit die voortvloeien uit vergaderingen van het bestuur 

Algemene competenties voor bestuursleden ECF

 • Onderschrijft visie en doelstelling van de organisatie en kan meepraten en
  meedenken over de doelstelling en belangen
 • In staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van een toekomstvisie voor ECF
 • Heeft affiniteit met ontwikkelingssamenwerking en maatschappelijke organisaties
 • Beschikt over algemeen bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Heeft het vermogen om de directie met raad en daad terzijde te staan
 • Beschikt over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel met een onafhankelijke
  opstelling
 • Is voldoende beschikbaar (1-2 dagen per maand)
 • Ervaring, bij voorkeur internationaal, met het aansturen van eigen businessunits
 • Bestuursleden hebben voor ECF relevante netwerken
 • Bestuursleden zijn bereid om naar buiten op te treden als ambassadeur
 • Goed communicatievaardigheden in zowel Engels als Nederlands
 • Cultureel sensitief 

Het bestuur van Eye Care Foundation vergadert 4 tot 6 maal per jaar, gedurende de
avonduren. De leden van het bestuur zijn onbezoldigd, uitgezonderd eventueel te
maken onkosten. Eye Care Foundation streeft naar diversiteit en gender-balans in het
bestuur. Bestuursleden dienen een relevant netwerk te hebben. Ervaring in (oog)zorg
en/of ontwikkelingssamenwerking is een pré. 

Meer informatie?

Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Thijs van
Praag, voorzitter, via telefoon 06 – 53 43 3471 of via email info@eyecarefoundation.nl.
Interesse in deze functie? 

Graag ontvangen we je motivatie en CV uiterlijk op 15 augustus 2020 op e-mail
t.vanpraag@eyecarefoundation.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

ww.eyecarefoundation.nl

Close