Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

Ifunds Engage 365, Demo 1op1

Bestuurslid Kunst en Cultuur

Bestuurslid Kunst en Cultuur

Geplaatst op
27-9-2021
Functie
Bestuurslid Kunst en Cultuur
Organisation
Stichting Volkskracht
Standplaats
Rotterdam
Opleidingsniveau
Uren
2 uur p/w
Soort
Vrijwillig
Salarisindicatie
€140 p/m (vrijwilligersvergoeding)

Vanwege het ontstaan van een vacature met als profiel kunst/cultuur en podiumkunst in het bijzonder, is Stichting Bevordering van Volkskracht op zoek naar een bestuurslid per 1 januari 2022.

Algemene informatie

Geschiedenis

Stichting Bevordering van Volkskracht (“Stichting Volkskracht”) is in 1923 opgericht door de Rotterdamse cargadoor Willem Simon Burger met als doel 'de bevordering van den geestelijken en lichamelijken welstand der mingegoede bevolking van Rotterdam'. Bij het overlijden van Burger in 1933 was Stichting Volkskracht de enige erfgenaam van zijn aanzienlijke vermogen.

Aan Stichting Volkskracht zijn 11 andere stichtingen gelieerd (“Volkskracht”, zie hieronder). Er zijn een zevental vermogensfondsen, waarvan het vermogen wordt belegd. Uit opbrengsten van de beleggingen verrichten de stichtingen schenkingen (in totaal ruim € 5 miljoen per jaar) aan goede doelen in Rotterdam. Bekende en onbekende instellingen en goede doelen initiatieven uit Rotterdam kunnen regelmatig of zelfs structureel rekenen op financiële steun vanuit Volkskracht. Het vermogen wordt beheerd door een drietal separate stichtingen. Daarnaast zijn er stichtingen die gebouwen en onroerend goed in hun portefeuille hebben.

Volkskracht bestaat inmiddels uit twaalf (ANBI) stichtingen:

 1. Stichting Bevordering van Volkskracht
 2. J.E. Jurriaanse Stichting
 3. Stichting Kleijn van Willigen-Goddard
 4. Van Leeuwen Van Lignac Stichting
 5. Stichting Ivo Opstelten Fonds
 6. Stichting Neyenburgh
 7. Stichting Bekker-la Bastide Fonds
 8. Stichting Volkskracht Historische Monumenten
 9. Stichting Volkskracht Natuurmonumenten
 10. Stichting Administratiefonds Rotterdam (AFR)
 11. Stichting Administratiefonds Volkskracht
 12. Stichting New Horizon.

Alle stichtingen hebben hun eigen bestuur, maar binnen de Stichting Volkskracht zijn diverse dubbelfuncties. De bestuurders van Stichting Volkskracht zijn bestuurder van de eerste zeven stichtingen van voornoemde lijst.

Het secretariaat van Volkskracht en al deze stichtingen wordt gezamenlijk gevoerd. Stichting Administratiefonds Rotterdam (“AFR”) verzorgt met twee andere stichtingen de beleggingen voor de stichtingen.

Op jaarbasis krijgt Volkskracht ca. 800-900 aanvragen van instellingen en goede doelen initiatieven voor financiële steun, waarvan er meestal ca. 500 worden toegekend. Daarnaast ondersteunt de Stichting Bekker-la Bastide-Fonds jaarlijks ca. 400 hulpbehoevende personen en studenten. Enkele bekende instellingen die financiële steun ontvangen zijn: Arboretum Trompenburg, Jeugdvakantieland, museum Boijmans van Beuningen, Prinses Christina concours, Leeszaal West, IFFR en Hockeyclub Feyenoord. De financiële ondersteuning geschiedt door toekenningsbesluiten die door het gehele bestuur worden genomen na voorbereiding door een, op zijn deelterrein deskundig, portefeuille-houdend bestuurslid.

De organisatie

Het (onbezoldigde) hoofdbestuur

De voorzitter en de secretaris van het bestuur van Volkskracht (“het hoofdbestuur”) zijn gemiddeld één dag per week (onbezoldigd) werkzaam voor Volkskracht. Het hoofdbestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Mw. mr. drs. J.C.A.T. Frima, voorzitter
 • Mw. mr. drs. T.L. Cieremans, secretaris/penningmeester
 • Mw. drs. R.M. Braunstahl-Reijnhart, bestuurslid
 • Drs. J.A. de Bruin, bestuurslid
 • Mw. mr. W.L. Gillis-Burleson, bestuurslid
 • Mr. A.H. Geerling, bestuurslid
 • Mw. C.H. Klinkhamer MEL, bestuurslid
 • Ir. A.A. Vos, bestuurslid

Opbouw en werkzaamheden bestuur

Het bestuur van de Stichting Volkskracht bestaat uit een voorzitter, een secretaris/penningmeester en in beginsel vijf en maximaal zeven gewone bestuursleden, alsmede een erevoorzitter. Die erevoorzitter is de burgemeester van Rotterdam. Ieder bestuurslid heeft één stem. Bestuurders worden benoemd voor een zittingstermijn van vier jaar met een maximum van vier termijnen. Op basis van de statuten zijn er specifieke profielen vertegenwoordigd in het bestuur: gezondheidszorg, volksontwikkeling/vormingswerk (sociaal werk), sport en recreatie, kinderbescherming/kinderzorg, bouwkunde/architectuur en muziek- en andere kunstbeoefening.

Beleid

Het bestuur vergadert acht keer per jaar en belegt daarnaast jaarlijks minimaal één beleidsvergadering waar het gevoerde beleid en eventuele aanpassingen hierin voor de komende tijd worden besproken.

Beloning beleidsbepalers

Alle bestuurders ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 140,- per maand, die maandelijks wordt uitgekeerd. Behoudens uitzonderingen worden door de beleidsbepalers geen kosten in rekening gebracht.

Het secretariaat van Volkskracht

Binnen het secretariaat van Volkskracht zijn de werkzaamheden voor de verschillende stichtingen verdeeld over de medewerkers. Het secretariaat van Volkskracht bestaat in totaal uit 5 personen, die allen op basis van een parttime dienstverband werkzaam zijn. 

Profiel bestuurslid

Kunst en cultuur

Als lid van het bestuur onderschrijf je de doelstelling van de diverse stichtingen vallend onder Stichting Volkskracht.

 • Je hebt aantoonbare affiniteit en bent goed bekend met kunst en cultuur in Rotterdam, en dan met name op het gebied van de podiumkunsten.
 • Je bent een creatieve/vernieuwende denker zodat onbekende en nieuwe uitingen recht wordt gedaan in de aanvraagprocedure.
 • Je hebt enig financieel inzicht (begroting kunnen lezen en beoordelen).
 • Als bestuurslid ben je niet alleen belangenbehartiger, maar ook ambassadeur van de Stichting Volkskracht.
 • Je hebt met affiniteit met pr/communicatie en social media.
 • Je bent bereid om gefinancierde aanvragers en hun activiteiten te bellen en te bezoeken wanneer dat wenselijk is.
 • Je beschikt over voldoende tijd voor een goede uitoefening van de bestuursfunctie (ca. 10 uur per 6 weken).
 • Je bent transparant, integer, en bent een teamplayer.
 • Je woont in Rotterdam.

Procedure

Geïnteresseerden wordt gevraagd vóór 1 november 2021 een motivatiebrief met curriculum vitae per e-mail te sturen naar: voorzitter@volkskracht.nl. Een bestuurscommissie zal gesprekken voeren met de kandidaten.

Informatie

Onze website biedt veel informatie: www.volkskracht.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag. Voor informatie kunt u ook terecht bij Jacqueline Frima via het e-mailadres: voorzitter@volkskracht.nl. 

Close