Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Advertentie

PSI Vransen Direct Mail

Aanjager (regionaal)

Aanjager (regionaal)

Geplaatst op
11-11-2021
Functie
Aanjager (regionaal)
Organisation
Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN)
Standplaats
Nederland
Opleidingsniveau
HBO/WO
Uren
32 uur p/w
Soort
Loondienst
Salarisindicatie

Ben jij of ken jij de regionale Aanjager voor SUN-noodhulpbureaus waar SUN Nederland (SUNN) naar op zoek is? Laat het ons dan weten! Per 1 januari 2022 is SUNN op zoek naar vier Aanjagers in 4 regio’s!

 • Regio 1: Limburg en Brabant: vacature 32 uur
 • Regio 2: Zeeland en Zuid-Holland: vacature 32 uur
 • Regio 3: Noord-Holland, Flevoland en Utrecht: vacature 32 uur
 • Regio 4: Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland: vacature 32 uur

Voor alle Aanjagers geldt: inschaling schaal 9 of 10 CAO Sociaal Werk afhankelijk van leeftijd en ervaring.

De activiteiten van SUNN en de SUN-noodhulpbureaus

Op dit moment zijn er 26 noodhulpbureaus die in ruim 100 gemeenten noodhulp geven aan mensen die financiële problemen hebben en daardoor urgente noden ervaren. Ondanks alle voorzieningen die Nederland rijk is, hebben sommige mensen toch urgente financiële problemen. Deze mensen kunnen via dienst- en hulpverleners noodhulp aanvragen bij een Stichting Urgente Noden (SUN) noodhulpbureau. De geboden noodhulp is heel uiteenlopend en verschilt per aanvraag: woninginrichting, voedsel, kleding, medicijnen, een laptop, enz. SUNN is de ontwikkelorganisatie van SUN-noodhulpbureaus en brengt het SUN-format van publiek-private samenwerking lokaal tot stand. Wij zorgen er samen met gemeenten, donateurs, dienst- en hulpverleners voor dat mensen niet tussen wal en schip hoeven te raken. Met een gift of een renteloze lening voorkomen SUN-noodhulpbureaus veel persoonlijk leed en maatschappelijke kosten, en verbeteren zij kwaliteit van leven omdat deze werkt als vangnet of springplank voor personen met urgente noden. SUNN kent een rijke traditie die terug gaat tot 1914 en is lid van de vereniging van vermogensfondsen: de FIN. Meer informatie over onze geschiedenis en werkwijze is te vinden op onze website: www.sunnederland.nl

SUNN heeft hiernaast de volgende kernactiviteiten:

 • het inbrengen van expertise op het terrein van armoede, schulden en urgente noden binnen klankbordgroepen, platforms, discussies, enz.;
 • het (politiek) agenderen van urgente noden;
 • het organiseren van Breed Maatschappelijk Overleg tussen partijen die een rol spelen bij het vraagstuk rondom armoede, schulden en urgente noden;
 • het inventariseren, bundelen en ontsluiten van trends en signalen;
 • het organiseren van situationele samenwerking/projecten/ pilots en experimenten met samenwerkingspartners;
 • communicatie over bovenstaande activiteiten;

Aanjaagteams en samenwerking SUNN met Sterk uit Armoede

SUNN heeft als ambitie dat noodhulp landelijk dekkend is, omdat noodhulp wat ons betreft niet van toeval mag afhangen. Om die reden wil SUNN in de periode 2022-2025 voor een driejarig traject een team van Aanjagers aanstellen die ervoor gaan zorgen dat de dekking door/het aantal noodhulpbureaus in Nederland stijgt.

De Aanjagers zijn verdeeld over vier Tandemteams met elk een eigen regio (1 t/m 4). Elk Tandemteam bestaat uit een SUNN-projectmedewerker die de systeemwereld goed kent, gekoppeld aan een ervaringswerker van de organisatie Sterk uit Armoede die de leefwereld zal vertegenwoordigen. Sterk uit Armoede is de ‘emancipatiebeweging’ van, voor en door de mensen in armoede. Als duo zullen de Tandemteams alle kansen verkennen die er zijn om in hun werkgebied de dekking door noodhulpbureaus te vergroten en als afgeleide daarvan om het beleid gericht op het voorkomen en bestrijden van armoede, schulden en urgente noden te verbeteren.

Wat gaan de Aanjagers doen?

Elk Aanjaagteam maakt voor de betreffende regio een apart plan van aanpak. Dit plan zal per Aanjaagteam en per regio qua prioriteiten en doelen verschillen en zal door de Aanjagers nader worden uitgewerkt. In ieder geval behoort tot de taken:

 • Het benaderen van alle gemeenten die zich bevinden in het werkgebied om te verkennen of er animo is voor een SUN-noodhulpbureau en als dat zo is dit noodhulpbureau daadwerkelijk op te richten met behulp van het SUNN-format. Vanzelfsprekend in overleg of samenwerking met de al bestaande noodhulpbureaus in de regio.
 • Als afgeleide ervan verkennen met welk aanbod de gemeente geholpen zou zijn om het beleid op het terrein van voorkomen of bestrijden van armoede, schulden en urgente noden te verbeteren op basis van binnen dit project geformuleerde actiepunten.
 • Ondersteuning bij het SUNN-onderzoek naar de effectiviteit en impact van giften en renteloze leningen van noodhulpbureaus in samenwerking met en onder supervisie van onderzoekers van de universiteit (start 2022)
 • in kaart brengen best practices en nieuwe trends die landelijk navolging verdienen en deze ontsluiten in een menukaart voor gemeenten, maatschappelijke organisaties, fondsen en andere geïnteresseerden.

De Aanjager zal verder alle werkzaamheden die voortvloeien uit dit project en ondersteunend zijn aan de andere kernactiviteiten van SUN Nederland uitvoeren. Het werk kan deels vanuit huis en/of de regio worden uitgevoerd, maar vergt ook de nodige werkbezoeken in het land en vergaderingen bij SUNN in Hilversum.

Plaats binnen de organisatie

De Tandemteams worden aangestuurd en ondersteund door SUN Nederland, waar ook de landelijke coördinatie plaatsvindt vanuit het kantoor in Hilversum.

Idealiter woont de SUNN-Aanjager in de regio waar hij of zij actief zal worden (een voorbeeld: de SUNN-Aanjager voor Regio 1 woont in Limburg of Brabant, die voor Regio 2 in Zeeland of ZuidHolland, enz.). De SUNN-Aanjagers werken vooral in de regio, vanuit huis of vanuit een flexplek: SUNN stelt hier een thuiswerk/kantoorvergoeding, laptop en telefoon voor beschikbaar. De 4 SUNN-aanjagers komen in loondienst bij SUNN comform CAO Sociaal Werk; inschaling in schaal 9 of 10 afhankelijk van leeftijd en werkervaring.

De aanstelling is voor 1 jaar (2022), met de intentie deze te verlengen in 2023 en 2024. De organisatie Sterk Uit Armoede levert uit een poule van medewerkers steeds 4 Aanjagers ten behoeve van de Tandemteams en is nauw betrokken bij de projectaanpak en intervisie. Een Tandempartner vanuit Sterk uit Armoede wordt gekoppeld aan een SUNN-Aanjager die projectverantwoordelijke is. 

Wat zoeken we o.a. in onze toekomstige Aanjagers?

 • Bewezen kennis over de thema’s en de keten rondom armoede, schulden en urgente noden en/of het sociale domein, de weg weten in ‘gemeenteland’;
 • Een relevant netwerk in de betreffende Regio;
 • Een enthousiaste ondernemende houding en ervaring met projecten;
 • Gevoel voor humor en een flexibele inslag en zin in de rol van kwartiermaker;
 • Gevoel voor publiek-private samenwerking en bestuurlijke verhoudingen;
 • In gang zetten, overzicht houden en coördineren van verschillende activiteiten op verschillende locaties in verschillende fases van ontwikkeling;
 • Kunnen omgaan met het werken met collega’s op afstand en de bereidheid te reizen binnen Nederland;
 • Plezier hebben in en nut inzien van het werken met ervaringswerkers ;
 • HBO of WO werk- en denkniveau;
 • Kennis van de Nederlandse taal en kunnen werken met Officepakket

Wat krijg je ervoor terug?

 • De kans om met jouw visie, netwerk en kennis op het brede terrein van armoede, schulden en urgente noden een relevante bijdrage te leveren door het helpen oprichten (of uitbreiden) van SUN-noodhulpbureaus. En het helpen realiseren van andere concrete doelen van SUNN om op die manier een positieve impact te hebben op het leven van mensen met urgente noden;
 • Werken met een team van enthousiaste collega’s en een betrokken bestuur bij een stichting met een prachtige voorgeschiedenis en staat van dienst;
 • Werken in een interessant werkveld, waar je hulp- en dienstverleners, gemeenten en donateurs verder helpt met het bereiken van hun doelen;
 • Een functie die veel ruimte laat voor zelfstandigheid en creativiteit en het ontwikkelen van jezelf en nieuwe ideeën, en de kans biedt om veel van en met elkaar te leren.

Draag jij het werk van SUNN een warm hart toe? Lijkt het je zinvol om op die manier een positieve impact te hebben op het leven van mensen met urgente noden in Nederland? Reageer dan snel!

De procedure

De werving zal 3 december 2021 sluiten. SUNN wil zo snel mogelijk van start met geschikte kandidaten, bij voorkeur al per 1 januari 2022. De eerste ronde en tweede ronde sollicitatiegesprekken staan ingepland op 13, 14, 22 en 23 december, reserveer deze data alvast in de agenda!

Geïnteresseerden wordt gevraagd een motivatiebrief en CV (met daarin ook eventuele links naar projecten, filmpjes of producten die jij gerealiseerd hebt) te sturen naar SUN Nederland via info@sunnederland.nl onder vermelding van “vacature Aanjager, Regio xxx” (vergeet niet de gewenste Regio te vermelden).

SUNN wil graag de mogelijkheid krijgen om referenten te spreken. Verdiepende vragen over deze vacature kunnen ook via dit mailadres gesteld worden of telefonisch aan Nathalie Boerebach (directeur SUNN) via 06-51387989.

Website

Kijk op de SUNN-website voor meer informatie over onze organisatie en werkwijze. www.sunnederland.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures stelt SUNN niet op prijs.

Close