• Met de pinbus wordt meer opgehaald dan bij de traditionele collecte. Bij een collectebus waar alleen contant geld gedoneerd kan worden is de gemiddelde donatie 1,50 euro, bij een pincollectebus is dat 3,75 euro. Van de vijftig gemeenten waarin met de nieuwe bus werd gecollecteerd, bleken in Den Haag de gulste gevers te wonen, met gemiddeld € 7. Daarna kwam Bussum (€ 6,70) en Aalsmeer (€ 5,65).

  • Goede doelen zijn er om iets te bereiken; impact noemen we dat tegenwoordig. Maar impact wordt ook bereikt door sociale ondernemingen en zeker ook door individuele mensen, zoals Stephen Fry. En van deze videoboodschap van Stephen valt veel te leren.

  • Goede doelen gericht op hulp aan vrouwen en meisjes kregen extra aandacht op de jaarlijkse bijeenkomst waar de Postcode Loterij de opbrengsten uit de lotverkoop verdeelt. Zo ontvangt Rutgers een donatie van 11,9 miljoen euro uit het Droomfonds. Rutgers gaat met de schenking veilige abortusmiddelen wereldwijd beschikbaar maken en vrouwen in Ethiopië en Kenia voorlichten over voorbehoedsmiddelen en veilige abortus.

  • Op 9 september 2018 vindt voor de 21e keer de Ride for the Roses plaats, dit keer in de Haarlemmermeer. De opbrengst gaat ook dit jaar weer naar een onderzoeksproject van KWF Kankerbestrijding.

  • Ook in 2018 konden klanten van Dirk hun statiegeldbon doneren aan Voedselbanken Nederland. En dat deden ze gul! 50.000 euro werd opgehaald in de maanden december en januari

  • Vanaf de jaren 50 was Harold Sumption (1917 – 1998) de pionier die met spectaculaire responsadvertenties in de kranten en later met direct mail de basis legde voor Oxfams zeer succesvolle fondsenwerving. Zijn betrokkenheid bij Oxfam Groot-Brittannië, ook als boardmember, duurde wel vijfendertig jaar.

  • Maroeska Bakker van Groot Kerstcircus Den Haag overhandigde kortgeleden een cheque voor het totaalbedrag van € 20.155 aan Unicef, één euro voor elk verkocht ticket.

  • Siep Wijsenbeek is per 1 januari 2018 benoemd tot directeur van de FIN. Hij volgt daarmee Marina de Kanter op die de afgelopen maanden de directeursfunctie ad interim vervulde.

  • Sinds een paar dagen is de vernieuwde website van Geef.nl live. De homepage is zo opgezet dat meteen duidelijk is hoe men geld kan inzamelen voor goede doelen.

  • Op het programma staan meer dan twintig sessies over storytelling, sociale media, marketingstrategie, digitale communicatie, de nieuwe dataprotectieregels, innovatie, ambassadeurschap, participatie, jongerenmarketing, diversiteit en fondsenwerving en meer.

Pagina's

Leveranciers