Seminar: Actuele ontwikkelingen filantropie

Ontwikkelingen filantropie.png23 november 2021

Datum

Dinsdag 23 november 2021, 13:00 - 17:30

Locatie

Auditorium PostcodeLoterij, Amsterdam

Inhoud

Op dinsdagmiddag 23 november 2021 organiseert het Gezelschap voor de Filantropie weer een seminar. Locatie: het Auditorium van de Postcode Loterij, Beethovenstraat 200 te Amsterdam. Het seminar is hét jaarlijkse moment waarop u door specialisten en experts wordt bijgepraat over alle ontwikkelingen en actualiteiten voor filantropische organisaties. Tijdens deze gelegenheid zal het gezelschap de tweede uitgave van de ‘Actuele ontwikkelingen filantropie’ presenteren.

Het gezelschap bestaat uit de volgende professionals

  • Pieter Alblas: accountancy op gebied van administratie, periodieke rapportages, samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen, projectcontroles en brede advisering.
  • Bram Baak: fiscaliteiten.
  • Martin Bauman: brede financiële advisering, governance, begeleiding CBF-keurmerk.
  • Karen Anne Hüpler-Hebben: notariële dienstverlening, statuten en reglementen, verenigingen en stichtingen, ANBI, bestuurlijke inrichting/governance, advisering rondom structuren en samenwerkingsverbanden.
  • Bert de Jong: AVG, fondsenwerving, organisatieontwikkeling.
  • Marc Petit: intern toezicht, impact, brede actualiteiten in de sector.
  • Jan Snoei: accountancy op gebied van controle en beoordeling jaarrekeningen; risicomanagement, projectcontroles, benchmarks en brede advisering.

Dit seminar is relevant voor bestuurders, directeuren, management en toezichthouders van ideële non profit organisaties om zich bij te laten praten over de ontwikkelingen en actualiteiten door specialisten van het gezelschap voor de filantropie.

De kosten zijn € 50 inclusief BTW per persoon, waarbij u ook de uitgaven van het gezelschap ontvangt. Wij versturen u hiervoor een factuur na aanmelding.

Wilt u aanwezig zijn bij het seminar op 23 november 2021 in het Auditorium van de Postcode Loterij te Amsterdam? Meld u dan aan via info@withaccountants.nl.

Programma seminar dinsdag 23 november 2021

13.00 uur Inloop

13.30 uur Welkom

14.00 uur Hoe hebben we onze reserves aangesproken (Jan Snoei)

14.30 uur Grens tussen ondernemen en goed doen (Bram Braak)

15.00 uur Pauze

15.30 uur Sanctiewetgeving en samenlevingsvertrouwen (Pieter Alblas)

16.00 uur Hoe schep je orde en eenvoud in je bestuur (Karen Anne Hüpler-Hebben)

16.20 uur Het plezier van vrijwillig toezicht (Martin Bauman)

16.40 uur Toelichting op het boekje Actuele ontwikkelingen filantropie 2021 (Bert de Jong)

16.50 uur Afsluitende opmerkingen/vragen vanuit de zaal (o.l.v. Marc Petit)

17.00 uur Borrel

Corona Protocol

We zijn blij dat we dit seminar weer ‘live’ met elkaar kunnen beleven. Veiligheid staat voorop, dus graag uw aandacht voor het onderstaande:

  • Wij houden ons aan de geldende corona regels van het RIVM.
  • Blijf thuis bij klachten, zoals hoesten of koorts en laat u indien mogelijk vervangen door een collega.
  • Alle deelnemers hebben een vaste zitplaats.

Laten we er samen een mooie bijeenkomst van maken. Graag tot 23 november!

Gezelschap voor de filantropie

« Terug

Close