Beter Geven: Workshop Theory of Change

Beter Geven.png16 november 2021

Datum

16 november 2021, 13.30-17.30 uur

Inhoud

Een Theory of Change is een schematische weergave van de doelstelling(en) van jouw fonds en de stappen via welke deze gerealiseerd kan/kunnen worden. Welke impact streef je na, welke korte en middellange termijn resultaten zijn daarvoor nodig en via welke toekenningen, initiatieven en activiteiten kunnen die tot stand worden gebracht?

In deze workshop krijg je inzicht in het nut ervan voor jouw eigen fonds en hoe je het concept je eigen maakt. Een Theory of Change kan betrekking hebben op een specifiek programma of op een fonds als geheel. Het opstellen ervan vraagt de nodige energie en aandacht, maar levert uiteindelijk een middel op dat tot maximale impact leidt. Een Theory of Change maakt namelijk impliciete kennis expliciet, biedt houvast voor strategische keuzes en kan helpen om de dialoog met ontvangers vorm te geven. Bovendien stelt een goede Theory of Change je in staat om selectiecriteria en beoordelingsindicatoren te definiëren en daarmee de basis te leggen voor evaluatie en impactmanagement.

Tijdens de workshop krijg je uitleg over bovenstaande en ga je zelf aan de slag met jouw eigen fonds of programma. Het is weliswaar niet mogelijk om in enkele uren een volledige Theory of Change op te stellen, maar je gaat in een aantal stappen jouw eerste gedachten en de contouren formuleren.

Leerdoelen

  • Je weet wat een Theory of Change is en wat jouw fonds daar aan heeft
  • Je krijgt inzicht in hoe je tot een Theory of Change kunt komen
  • Je krijgt handvatten om met jouw eigen Theory of Change aan de slag te gaan

Docent

Ann Gummels is strategie- en organisatieadviseur voor filantropische instellingen. Na een loopbaan bij internationale adviesbureaus in de for-profit sector maakte zij de overstap naar de filantropie. Zij was charity manager bij IMC, directeur van een familiefonds, directeur van het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy en bestuurslid van de FIN en Nederland Filantropieland. Momenteel voert zij het programmamanagement voor de Ineke Feitz Stichting en adviseert verschillende fondsen rondom strategie en organisatie van bestedingen.
Deelnemers

Bestuurders, managers en beleidsmedewerkers van vermogensfondsen 

N.B.: Mocht een fysieke bijeenkomst vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk zijn, dan vindt de cursus online plaats.

Locatie

Locatie in het midden van Nederland, rekening houdend met de RIVM-richtlijnen

Prijs (excl. BTW)

€ 250

Meer informatie

Jacqueline Detiger: j.detiger@betergeven.nl / 06 – 53 41 24 72

Aanmelden kan via deze link. De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

« Terug

Close