Introductiecollege Filantropiewetenschap

VU EVENT.png05 januari 2021

Datum

5 en 12 januari 2021, 19:00 - 21:00

Inhoud

Welke rol speelt filantropie in de samenleving van vandaag? Waarom geven mensen? Hoe verhouden sociaal ondernemerschap en filantropie zich tot elkaar?

Filantropie is de vrijwillige inzet van geld, tijd en expertise ten behoeve van sociale en maatschappelijke doelen. Particulieren zijn betrokken als vrijwilliger bij een stichting, of geven geld aan een goed doel. Sociale ondernemingen richten zich niet uitsluitend op economische doelen maar geven op vrijwillige basis maatschappelijke en sociale doelen een minstens zo belangrijke rol. Ook klassieke goede doelen experimenteren met sociaal ondernemerschap.

De Cursus

De cursus Introductie in de Filantropiewetenschap biedt een inleiding in de wetenschappelijke wereld van de filantropie. De cursus is tevens de basis van de opleiding 'Filantropie'. Onderwerpen, begrippen en theorieën uit deze cursus zullen u van pas komen in de andere cursussen.

In deze cursus zijn op basis van wetenschappelijke kennis over filantropie en de filantropische sector enkele ontwikkelingen en onderwerpen voor u geselecteerd die tijdens interactieve colleges met u worden besproken. Ook gaan we in op actuele en toekomstige ontwikkelingen in de filantropische sector en de specifieke eigenschappen van particulier initiatief.

Aan de orde komt ook het verband tussen filantropie en de ontwikkeling van de verzorgingsstaat richting een ‘civil society’ of participatiesamenleving. Er is aandacht voor onderzoek en theorievorming over de inzet van burgers, non profit organisaties en het bedrijfsleven, bij het gezamenlijk verwezenlijken van collectieve doelen.

Resultaten

Bij het succesvol afronden van deze cursus kunt u:

  • uitleggen wat de relevantie is van filantropie en de filantropische sector;
  • filantropie plaatsen in de huidige politieke en economische ontwikkelingen;
  • wetenschappelijke verklaringen geven voor filantropie als verschijnsel in de samenleving.

Data

De eerstvolgende cursus start dinsdag 5 januari 2021. De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavonden van 19.00 - 21.00 uur.

De eerste twee colleges van deze module, op 5 en 12 januari 2021, zijn gratis en vrijblijvend te volgen. Graag wel aanmelden op WWW.FSW.VU.NL/VASS

Contact

T 020 598 7497

E vass.fsw@vu.nl

W www.fsw.vu.nl/paofilantropie

« Terug

Close