Tweedaags Topcollege: Financiële Verslaglegging voor goede doelen

3F Logo.jpg04 november 2020

Datum evenement:

Woensdag 4 november & woensdag 18 november 2020 (was eerst 1 & 8 april, uitgesteld i.v.m. coronacrisis)

Adres:

Arkel CS

Stationsweg 29, 4241XH, ARKEL

Inhoud:

Jaarrekeningen en jaarverslagen, onderwerpen waar niet iedereen direct warm voor loopt en die vaak als het domein van de financiële afdeling worden gezien. Maar toch is het van essentieel belang dat deze zaken op orde zijn voor onder meer de fiscus (ANBI) en het CBF (erkenningsregeling). Daarnaast zijn zij een belangrijk communicatiemiddel naar belanghebbenden en stakeholders (PR en communicatie). En tenslotte zijn het belangrijke interne verantwoordingsdocumenten voor de werkorganisatie, bestuur en interne toezichthouders.

Kortom, het is allang niet meer het domein van de financiële afdeling. Een goed samenspel tussen bestuur, communicatieafdeling en de financiële functie bij de totstandkoming van deze verantwoordingsinformatie is een voorwaarde voor een adequate verslaggeving. Ook het toezichthoudend orgaan zal haar bijdrage moeten leveren.

Dat hier diverse vraagstukken naar voren komen is evident. Aan welke verslaggevingsregels moet de jaarrekening voldoen? Wat moet er minimaal in het bestuursverslag worden opgenomen? Wat zijn de eisen van het CBF en de ANBI? Hoe regel ik intern het proces en wie is de interne regisseur en proceseigenaar van de totstandkoming van de jaarstukken? Wat zijn de best practices van een lezenswaardig jaarverslag? Wat zijn de belangrijkste elementen waar de controlerend accountant naar zal kijken?

Vragen te over waar u in dit tweedaagse college een antwoord op zult krijgen. Het topcollege is uitermate geschikt voor ‘financials’ met beperkte ervaring in de sector of in het algemeen, medewerkers communicatie en fondsenwervers die meer willen betekenen in de productie van een wervend en aan de regelgeving voldoend bestuursverslag en andere verantwoordelijke, zoals bestuurders en leden van de raad van toezicht.

Docent: Martin Bauman

Data:

  • 4 en 18 november 2020
  • Terugkommiddag + aansluitend diner:

Kosten: 
Tweedaags topcollege + terugkommiddag met aansluitend een diner: € 985,--*

* KORTINGEN:
- Bent u betalend lid van het Vakblad Fondsenwerving? Dan krijgt u € 150,- korting** .

Voor meer informatie over de opleiding en over onze kortingen* kunt contact opnemen via info@3F-academy.nl of bellen met 0183 56 39 12.

* 3F-Academy is een CRKBO Erkend Opleidingen Instituut, u hoeft dus geen BTW te betalen

** De kortingen zijn niet overdraagbaar en zijn niet in combinatie met andere kortingen.

« Terug

Close