Artikelen

  • From the 1950s Harold Sumption (1917 - 1998) was the pioneer who laid the foundation for Oxfam's very successful fundraising with spectacular response advertisements in the newspapers and later direct mail. His involvement with Oxfam Great Britain, also as board member, lasted for thirty-five years. I met him for the first time when in the late 1980s when I joined the International Fundraising Workshop (now the IFC Congress), which he had founded.

  • De nieuwe organisatie Fondsenwerving.nl b.v., opgericht door de founders van Procurios, Jos Jelier en Bert Slagter, continueert het Vakblad Fondsenwerving en de Nationale Vakdag Fondsenwerving.

  • De column van Jeroen Talens, uit Vakblad Fondsenwerving, jaargang 19, nummer 3.

    Ik vraag me vaak af wat zijn verhaal is. Hoe het zo gekomen is. Misschien fietste hij vroeger ook elke dag.....

  • De eerste hoofdredactionele column van Renée Steenbergen, zoals verschenen in jaargang 19, nummer 4. 

  • Het blijft mij verbazen hoe weinig aandacht goede doelen geven aan de bedankpagina na een donatie op de website. Hoewel zelfs de hele donatieflow nog bij veel te veel goede doelen zwaar onder de maat is, komt de bedankpagina binnen die flow er meestal het meest bekaaid vanaf.

  • Een case study: hoe activeerde de stichting Vierdaagse de deelnemers om hun prestatie te koppelen aan een maatschappelijk doel?

  • In het aankomend nummer van Vakblad Fondsenwerving gaat adjunct-hoofdredacteur Renée Steenbergen in gesprek met hoogleraar Belastingrecht Sigrid Hemels over de voorgenomen afschaffing van de giftaftrek.

Leveranciers